Povodom današnje svečane izjave g. Džeka Smita i njegovog stupanja na dužnost u svojstvu specijalizovanog tužioca, predsednica Specijalizovanih veća, sudija Ekaterina Trendafilova dala je sledeću izjavu:

“U ime Specijalizovanih veća, pozdravila sam imenovanje g. Smita na funkciju specijalizovanog tužioca. Sudije Specijalizovanih veća su od stupanja na snagu Pravilnika o postupku i dokazima spremne da razmotre svaki podnesak Specijalizovanog tužilaštva. Sigurna sam da će dolaskom g. Smita Specijalizovano tužilaštvo nastaviti da ide napred ka ispunjenju svog mandata i pravovremenog pokretanja postupka. Radujem se uspostavljanju dobrih institucionalnih odnosa sa specijalizovanim tužiocem u interesu efikasnog, pravičnog i bezbednog postupka, pravde i odgovornosti.”

Predsednica Trendafilova je još jednom izrazila zahvalnost g. Kvai Hong Ipu, zameniku specijalizovanog tužioca, koji je obezbedio kontinuitet rada Specijalizovanog tužilaštva do današnjeg dana.

Izvor: 
Specijalizovana veća