Ministar pravde Kosova Abelard Tahiri održao je danas sastanak sa sudijom Ekaterinom Trendafilovom, predsednikom, i dr Fidelmom Donlon, sekretarom Specijalizovanih veća Kosova.

Predsednica Trendafilova obavestila je ministra o rezultatima rada Specijalizovanih veća Kosova tokom 2017. i o prioritetima u budućnosti.

Ministar Tahiri je izvestio  predsednicu i sekretara Specijalizovanih veća o koracima koje je vlada Kosova preduzela kako bi pružila pravnu zaštitu i tehničku pomoć svim građanima Kosova koji bi mogli da se pojave pred sudom. Takođe je istakao spremnost kosovskih institucija da ispune obaveze koje proističu iz Zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu koji je usvojila Skupština Kosova.

Tokom prvog sastanka rukovodilaca Specijalizovanih veća Kosova i ministra Tahirija obe strane su istakle potrebu da se obezbedi pravičan, nezavisan, ekspeditivan i transparentan postupak pred Specijalizovanim većima u skladu sa najvišim standardima ljudskih prava.

Izvor: 
Specijalizovana veća