Dana 19. maja, predsednica Specijalizovanih veća Kosova (SVK), sudija Ekaterina Trendafilova, i sekretar SVK dr Fidelma Donlon su razgovarale  sa grupom pravnika, studenata i predstavnika nevladinih organizacija sa Kosova. Događaj je organizovan zajedno sa građanskim društvom.

„Kao predsednik Specijalizovanih veća Kosova, smatram da je komunikacija sa ljudima na Kosovu i u regionu o radu naše institucije od najveće važnosti, da bi razumeli kako je sud uspostavljen da bi obezbedio pravedne, nezavisne i nepristrasne postupke i kako mi koji radimo ovde shvatamo taj mandat vrlo ozbiljno. Zahvalna sam na današnjoj prilici da čujem stavove učesnika i da stupim u dijalog sa njima “, rekla je predsednica Trendafilova.

Outreach“ (program za komunikaciju i približavanje javnosti) je prioritet za SVK od uspostavljanja suda. Sa izuzetkom prošle godine i pandemije izazvane korona virusom, outreach tim putuje na Kosovo otprilike jednom mesečno kako bi održao sastanke na kojima učesnici imaju priliku da saznaju o mandatu i aktivnostima suda, postavljaju pitanja i iznesu svoje probleme. Od marta 2020. godine, outreach događaji su se privremeno preselili onlajn, sa otprilike dva onlajn događaja mesečno sa studentima, pravnicima, novinarima, mladima i drugim grupama.

Kao deo svog outreach programa, KSC pripremaju informativni video materijal za prikazivanje na Kosovu na albanskom, srpskom i engleskom jeziku o pitanjima kao što su mandat Specijalizovanih veća, Ombudsman SVK, zaštitne mere za svedoke kao i učešće i proces prijava za žrtve.

Aktivnosti programa outreach se od 2018. godine finansiraju uz izdašnu podršku Ministarstva spoljnih poslova Švajcarske.

Izvor: 
Specijalizovana veća