Specijalizovana veća Kosova (u daljem tekstu: SVK) cu čvrsto rešena da stanovništvu na Kosovu i u širem regionu pružaju tačne i transparentne informacije o svom mandatu i javnim aktivnostima putem razmene mišljenja koja građanima pruža mogućnost da postavljaju pitanja i ukazuju na probleme. Čestim konsultacijama sa nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva, razmenom informacija sa novinarima i pravnim stručnjacima, predavanjima za učenike i studente i diskusijama za okruglim stolom sa raznim zajednicama, program za komunikaciju i približavanje javnosti Outreach pruža aktuelne informacije i podstiče dijalog o radu suda. Tim programa Outreach je 2018. otpočeo redovne posete Kosovu otprilike jednom mesečno kako bi različitim grupama pružao informacije i odgovarao na njihova pitanja i iskazana interesovanja ili probleme.

Usled pandemije kovida 19 i pratećih ograničenja, tim programa Outreach je u aprilu 2020.krenuo sa interaktivnim skupovima onlajn. Do septembra 2021, Specijalizovana veća su u okviru programa Outreach održala 90 skupova širom Kosova sa više od 2,000 direktnih učesnika.

Televizija i drugi mediji predstavljaju važan kanal koji omogućuje programu Outreach da se predstavi široj publici. U tom cilju, Specijalizovana veća pripremaju kratke informativne video filmove o sudu koji se prikazuju na kosovskoj televiziji na albanskom i srpskom jeziku, a mogu se videti i na YouTube.

Od 2018. godine Specijalizovana veća su uspela da znatno prošire svoje aktivnosti na Kosovu uz velikodušnu podršku Švajcarske.

  

Pregled skupova organizovanih u okviru programa Outreach

Specijalizovanih veća

Godina Ukratko Više o nekim od naših skupova

2021.

U prvih devet meseci ove godine, Specijalizovana veća Kosova su održala 17 outreach skupova širom Kosova onlajn kao i uživo.

Tim programa outreach je nastavio sa emitovanjem informativnih klipova o sudu na televizijama na Kosovu, na albanskom i srpskom jeziku.

Sept. 2021. - Predsednica i sekretar SVK domaćini outreach susreta sa civilnim društvom u Mitrovici

Sept.2021. - Susret predsednice i sekretara SVK sa civilnim društvom i novinarima u Prištini

Jun 2021. – Specijalizovani tužilac i sekretar Specijalizovanih veća razgovaraju sa Sudskom informativnom mrežom o planu aktivnosti programa Outreach za naredni period  

Maj 2021. – Predsednica i sekretar Specijalizovanih veća sastale su se s grupom pravnika, studenata i predstavnika nevladinih organizacija iz Prištine i Mitrovice

Mart 2021. – Održan je okrugli sto s pravnicima iz Prištine i Prizrena, na kojem su im saopštene najnovije informacije o javnim postupcima pred Specijalizovanim većima

Februar 2021. – Onlajn predavanje za studente Pravnog fakulteta Prištinskog univerziteta

2020.

Tim programa Outreach održao je 23 skupa na kojima je okupio 480 lica iz svih delova Kosova, uključujući brojne novinare, studente i predstavnike civilnog  društva. Skupovi u okviru programa Outreach  prebačeni su na internet u aprilu 2020. zbog kovida 19.

Pored toga, Specijalizovana veća su na kosovskoj televiziji 300 puta emitovala informativne klipove o sudu, na albanskom i srpskom.

 

Decembar 2020. – Okrugli sto sa nevladinim organizacijama za zaštitu ljudskih prava iz Beograda

Novembar 2020. – Okrugli sto za novinare radi upoznavanja sa najnovijim sudskim aktivnostima SVK

Oktobar 2020. – Serija onlajn predavanja za srednjoškolce i studente Univerziteta u Prištini i Mitrovici

Oktobar 2020. – Predsednica i sekretar SVK učestvovale su na konsultativnom sastanku sa nevladinim organizacijama sa Kosova i iz Srbije

Jun 2020. – Predavanje za srednjoškolce u Požaranu.

Februar 2020. – Predavanje na Američkom univerzitetu AUK u Prištini.

2019.

780 lica učestvovalo je na 30 skupova programa Outreach koje su organizovala Specijalizovana veća u svim okruzima Kosova i u Beogradu.

Septembar 2019. – Predstavnici SVK razgovaraju o svom mandatu i sudskim aktivnostima u Prištini, Kačaniku i na području Gnjilana

Jul 2019. – Druga radionica o programu Outreach za nevladine organizacije održana u Hagu

Februar 2019. – Poseta predstavnika programa Outreach Prištini, Mitrovici, Severnoj Mitrovici i Grabovcu

Januar 2019. – Susret predstavnika SVK sa članovima Advokatske komore Srbije

2018.

Ovu godinu obeležilo je otpočinjanje programa Outreach SVK uspostavljanjem   Sudske informativne mreže.

Specijalizovana veća organizovala su 28 skupova u okviru programa Outreach kojima je prisustvovalo 500 učesnika sa Kosova i iz Srbije.

Novembar 2018. – Seminar za kosovske novinare u Nirnbergu, Nemačka

Jun 2018. – SVK osnivaju Sudsku informativnu mrežu sa 15 nevladinih organizacija sa Kosova i iz Srbije

Mart 2018. – SVK održavaju panel diskusiju u Prištini

Mart 2018. – Prezentacija Specijalizovanih veća na sastanku sa Mrežom žena Kosova

2016-2017.

Nedugo nakon što je sud počeo sa radom 2016. godine, njegovi rukovodioci i novo-osnovani tim programa Outreach stupili su u kontakt sa brojnim nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva sa Kosova i iz Srbije u nameri da izgrade čvrstu mrežu partnerskih organizacija i pripreme program rada za Outreach SVK. 

Novembar 2017. – Rukovodioci Specijalizovanih veća na informativnoj sesiji sa civilnim društvom u Prištini

Maj 2017. – Rukovodioci Specijalizovanih veća Kosova i Specijalizovanog tužilaštva u centru Grocije (Grotius) za međunarodne pravne studije Univerziteta u Lajdenu, Hag 

April 2017. – Sekretar Donlon učestvuje na Forumu za transparentnost pravosuđa

Jul-oktobar 2016. – Sekretar Donlon i načelnik Službe za javno informisanje i komunikaciju u poseti Kosovu

April 2016. – Prvi konsultativni sastanak načelnika Službe za javno informisanje i komunikaciju sa predstavnicima civilnog  društva