Cilj programa za komunikaciju i približavanje javnosti ("outreach") je da produbi informisanost o radu Specijalizovanih veća. Program radi na širenju pravovremenih informacija o radu Specijalizovanih veća Kosova i neguje dijalog o radu putem čestih konsultacija sa organizacijama, informativnih sesija s novinarima, predavanja i programa za studentske posete, javnih tribina i diskusija za okruglim stolom, kao i redovnim izveštavanjem putem biltena. Konkretne važne teme i postupci, poput odbrane i učešća žrtava, objašnjene su u brošurama Specijalizovanih veća Kosova. Aktivnim angažovanjem i komunikacijom s nevladinim i ostalim organizacijama građanskog društva na Kosovu, kao i sa raznim zajednicama, Specijalizovana veća nastoje da ublaže neke teškoće u komunikaciji vezane za vođenje izmeštenog postupka. Uz podršku velikodušnog granta Vlade Švajcarske, Specijalizovana veća Kosova su 2018. godine značajno pojačala svoje aktivnosti i prisustvo na Kosovu. Cilj je negovanje neposredne komunikacije s kosovskim društvom putem informativne mreže koja je usmerena na građansko društvo, mlade, pravne stručnjake, medije i ostale.

 

 

 

Izdvojeni događaji programa za komunikaciju i približavanje javnosti:

Druga radionica sa NVO u Hagu, 4-5 juli 2019.

Delegacija brazilskih sudija u poseti SVK, 25. jun 2019

Seminar za novinare u Nirnbergu, Nemačka, 19-22 novembar 2018.

Seminar Specijalizovanih veća u Hagu, 7-8 juna 2018.

SVK u razgovoru sa studentima prava i građanskim društvom u Prizrenu, 26 april 2018.

Panel diskusija s novinarima u Prištini, 25 april 2018.

SVK na konsultacijama sa NVO i građanskim društvom u Peći, 24 april 2018.

Panel diskusija u Prištini - zamenik Sekretara Gvido Akvaviva i mlađi sudski saradnik Kinga Tibori-Sabo, 21. mart 2018.

Konsultacije SVK sa građanskim društvom u severnoj Mitrovici - načelnica Službe za javno informisanje i komunikaciju  i načelnica Službe za učešće žrtava, 6.mart 2018.

Prezentacija SVK na sastanku sa članicama organizacije Mreža žena Kosova - načelnica Službe za javno informisanje i komunikaciju  i načelnica Službe za učešće žrtava, 5.mart 2018.

Konsultativni sastanci na Kosovu, Služba za javno informisanje i komunikaciju, koordinator Službe odbrane i načelnica Službe za učešće žrtava, 5-8 februar 2018.

Prezentacija zvaničnika Specijalizovanih veća Kosova (SVK) grupi balkanskih novinara: "Evro-atlantske integracije Zapadnog Balkana",  zamenik sekretara, načelnica Službe za javno informisanje i komunikaciju - Palata pravde, Hag, 12.decembar 2017.

Predsednica i sekretar na outreach događaju/informativnoj sesiji sa građanskim društvom u Prištini - 23.novembar 2017.

Konsultativni sastanci sa pripadnicima civilnog društva u Prištini - 10.oktobar 2017.

Konsultativni sastanci sa pripadnicima civilnog društva od strane koordinatora za outreach, 17-19 March 2017.

Rukovodioci Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva u Centru Grocije (Grotius) za međunarodne pravne studije Univerziteta u Lajdenu, Hag  - 17. maj 2017.

Poseta grupe nevladinih organizacija sa Kosova sedištu Specijalizovanih veća u Hagu, maj 2017. 

Forum o transparentnosti pravosuđa, Priština - 27 April 2017.

Konsultativni sastanci sa pripadnicima civilnog društva načelnice Službe za javno informisanje i  komunikaciju, januar 2017.

Poseta Kosovu od strane sekretara Donlon i načelnice Službe za javno informisanje i  komunikaciju  - juli/oktobar 2016.

Konsultativni sastanci sa pripadnicima civilnog društva načelnice Službe za javno informisanje i  komunikaciju, april 2016.