Specijalizovana veća Kosova dosledno rade na tome da precizno i transparentno obaveštavaju javnost Kosova o svom mandatu i aktivnostima. U te svrhe Veća organizuju interaktivne susrete na kojima učesnici imaju priliku da postavljaju pitanja i iznesu svoje stavove.

U redovnim susretima s nevladinim organizacijama i organizacijama građanskog društva, na sastancima s novinarima i predstavnicima pravne struke, tokom predavanjâ za studente i na okruglim stolovima u različitim zajednicama program Outreach, namenjen komunikaciji i približavanju javnosti, prenosi aktuelne informacije o radu suda i podstiče dijalog o njemu. Od 2018. godine naovamo, tim programa Outreach skoro svakog meseca posećuje Kosovo kako bi različitim krugovima ljudi preneo relevantne informacije, saslušao različita mišljenja i odgovorio na pitanja.

Na početku pandemije virusa Covid-19 tim programa Outreach prebacio je svoje aktivnosti u medijum interaktivne online-komunikacije, da bi se avgusta 2021. vratio uobičajenom formatu direktnih kontakata s javnošću na Kosovu.

U periodu do januara 2024. tim programa Outreach je širom Kosova organizovao 156 neposrednih susreta, kojima je prisustvovalo više od 3.500 učesnika.

Televizija i drugi mediji su važan kanal Outreach programa da informacije dopru do šire javnosti. U tom cilju, SVK proizvodi informativne video klipove o sudu koji se emituju na televizijama na Kosovu na albanskom i srpskom jeziku, a dostupni su i na YouTube kanalu SVK. 

Od 2018. godine, SVK sprovodi svoje Outreach aktivnosti na Kosovu uz velikodušnu podršku Švajcarske

U 2023. godini tim Outreach programa je na Kosovu održao 23 sastanka s novinarima, studentima prava, srednjoškolcima, predstavnicima nevladinih organizacija i građanima u lokalnim zajednicama.

 SVK je proizveo i emitovao seriju video klipova koji se bave pitanjima koja su građani najčešće postavljali na Outreach susretima.

Pregled skupova organizovanih u okviru programa Outreach

Specijalizovanih veća

Godina Ukratko Više o nekim od naših skupova

2023.

Tokom prva tri meseca 2023. program Outreach je na Kosovu održao sedam sastanaka s novinarima, studentima prava, srednjoškolcima, predstavnicima nevladinih organizacija i građanima u lokalnim zajednicama.

Specijalizovana veća Kosova snimila su i emitovala niz video klipova s odgovorima na najčešća pitanja koja su građani postavljali na susretima s timom programa Outreach.

Predsednica SVK-a je 29. novembra bila domaćin Outreach susreta sa novinarima i civilnim društvom u Prištini; i zasebnog predavanja/diskusije sa studentima prava u Prištini.

24. mart 2023: predavanje i diskusija sa 40 studenata prava s nekoliko univerziteta širom Kosova

15. i 23. mart 2023: okrugli stolovi s novinarima u Prištini, tokom kojih su prenete aktuelne informacije o sudskim postupcima i praktične informacije za novinare koji prate suđenja

Februar 2023: predavanje učenicima srednjih škola u Prištini i okrugli stolovi s građanima u lokalnim zajednicama van Prištine i iz Peći.

2022.

Tokom 2022. godine tim programa Outreach održao je 34 manifestacije u lokalnim zajednicama širom Kosova: predavanja, sastanke i okrugle stolove sa studentima, novinarima, pravnicima, predstavnicima lokalnih zajednica i građanstvom.

Novembar 2022: susreti sa studentima prava, novinarima, organizacijama civilnog društva i građanstvom u Prištini, Štrpcu i Partešu.

Oktobar 2022: Predsednica i sekretar Specijalizovanih veća ugostile su predstavnike nevladinih organizacija s Kosova i iz Srbije u Hagu i razgovarale s njima o slici koju javnost ima o sudu i o mogućnostima da se što većem broju ljudi dostave tačne i korisne informacije o radu suda.

21. septembar i 29. jul 2022: Predsednica SVK vodila je online-manifestacije programa Outreach s predstavnicima građanskog društva i novinarima

21. septembar 2022: Predsednica SVK održala je u Prištini predavanje i učestvovala u razgovoru sa studentima prava iz svih krajeva Kosova.

Septembar 2022: susreti sa srednjoškolcima u Prizrenu i predstavnicima lokalne zajednice u Janjevu i Ugljarima.

14–16 jun 2022: održani okrugli stolovi s predstavnicima lokalne zajednice u Pasjanu i Ranilugu, predavanja studentima prava u Gnjilanu i Prizrenu i organizovani susreti s pravnicima koji rade u Mitrovici.

7–10 april 2022: manifestacije programa Outreach sa srednjoškolcima iz Obilića i Novog Brda, kao i s predstavnicima lokalne zajednice u Kamenici i Gračanici. 

7–10 mart 2022: predavanja srednjoškolcima i studentima u Severnoj Mitrovici, Prištini i Peći, kao i predavanja u lokalnim zajednicama u Šilovu i Bostanu.

2021.

Tokom 2021. godine program Outreach održao je brojne manifestacije širom Kosova, kako u online-formatu, tako i na licu mesta.

Tim programa Outreach snimio je i emitovao na televiziji nove informativne video klipove o Specijalizovanim većima, i to i na albanskom i na srpskom jeziku.

Sept. 2021. - Predsednica i sekretar SVK domaćini outreach susreta sa civilnim društvom u Mitrovici

Sept.2021. - Susret predsednice i sekretara SVK sa civilnim društvom i novinarima u Prištini

Jun 2021. – Specijalizovani tužilac i sekretar Specijalizovanih veća razgovaraju sa Sudskom informativnom mrežom o planu aktivnosti programa Outreach za naredni period  

Maj 2021. – Predsednica i sekretar Specijalizovanih veća sastale su se s grupom pravnika, studenata i predstavnika nevladinih organizacija iz Prištine i Mitrovice

Mart 2021. – Održan je okrugli sto s pravnicima iz Prištine i Prizrena, na kojem su im saopštene najnovije informacije o javnim postupcima pred Specijalizovanim većima

Februar 2021. – Onlajn predavanje za studente Pravnog fakulteta Prištinskog univerziteta

2020.

Tim programa Outreach održao je 23 skupa na kojima je okupio 480 lica iz svih delova Kosova, uključujući brojne novinare, studente i predstavnike civilnog  društva. Skupovi u okviru programa Outreach  prebačeni su na internet u aprilu 2020. zbog kovida 19.

Pored toga, Specijalizovana veća su na kosovskoj televiziji 300 puta emitovala informativne klipove o sudu, na albanskom i srpskom.

 

Decembar 2020. – Okrugli sto sa nevladinim organizacijama za zaštitu ljudskih prava iz Beograda

Novembar 2020. – Okrugli sto za novinare radi upoznavanja sa najnovijim sudskim aktivnostima SVK

Oktobar 2020. – Serija onlajn predavanja za srednjoškolce i studente Univerziteta u Prištini i Mitrovici

Oktobar 2020. – Predsednica i sekretar SVK učestvovale su na konsultativnom sastanku sa nevladinim organizacijama sa Kosova i iz Srbije

Jun 2020. – Predavanje za srednjoškolce u Požaranu.

Februar 2020. – Predavanje na Američkom univerzitetu AUK u Prištini.

2019.

780 lica učestvovalo je na 30 skupova programa Outreach koje su organizovala Specijalizovana veća u svim okruzima Kosova i u Beogradu.

Septembar 2019. – Predstavnici SVK razgovaraju o svom mandatu i sudskim aktivnostima u Prištini, Kačaniku i na području Gnjilana

Jul 2019. – Druga radionica o programu Outreach za nevladine organizacije održana u Hagu

Februar 2019. – Poseta predstavnika programa Outreach Prištini, Mitrovici, Severnoj Mitrovici i Grabovcu

Januar 2019. – Susret predstavnika SVK sa članovima Advokatske komore Srbije

2018.

Ovu godinu obeležilo je otpočinjanje programa Outreach SVK uspostavljanjem   Sudske informativne mreže.

Specijalizovana veća organizovala su 28 skupova u okviru programa Outreach kojima je prisustvovalo 500 učesnika sa Kosova i iz Srbije.

Novembar 2018. – Seminar za kosovske novinare u Nirnbergu, Nemačka

Jun 2018. – SVK osnivaju Sudsku informativnu mrežu sa 15 nevladinih organizacija sa Kosova i iz Srbije

Mart 2018. – SVK održavaju panel diskusiju u Prištini

Mart 2018. – Prezentacija Specijalizovanih veća na sastanku sa Mrežom žena Kosova

2016-2017.

Nedugo nakon što je sud počeo sa radom 2016. godine, njegovi rukovodioci i novo-osnovani tim programa Outreach stupili su u kontakt sa brojnim nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva sa Kosova i iz Srbije u nameri da izgrade čvrstu mrežu partnerskih organizacija i pripreme program rada za Outreach SVK. 

Novembar 2017. – Rukovodioci Specijalizovanih veća na informativnoj sesiji sa civilnim društvom u Prištini

Maj 2017. – Rukovodioci Specijalizovanih veća Kosova i Specijalizovanog tužilaštva u centru Grocije (Grotius) za međunarodne pravne studije Univerziteta u Lajdenu, Hag 

April 2017. – Sekretar Donlon učestvuje na Forumu za transparentnost pravosuđa

Jul-oktobar 2016. – Sekretar Donlon i načelnik Službe za javno informisanje i komunikaciju u poseti Kosovu

April 2016. – Prvi konsultativni sastanak načelnika Službe za javno informisanje i komunikaciju sa predstavnicima civilnog  društva