Cilj programa za komunikaciju i približavanje javnosti (pod nazivom "Outreach") je omogućavanje boljeg uvida i informisanosti o radu Specijalizovanih veća. Kroz česte konsultacije sa organizacijama, informativne skupove s novinarima, predavanja, javne tribine i diskusije za okruglim stolom, ovim programom šire se pravovremene informacije i neguje dijalog o radu Specijalizovanih veća Kosova. Pojedine važne teme i postupci, poput odbrane i učešća žrtava, objašnjene su u brošurama Specijalizovanih veća Kosova. Aktivnim angažovanjem i komunikacijom s nevladinim i drugim organizacijama građanskog društva na Kosovu, kao i sa različitim zajednicama, Specijalizovana veća nastoje da ublaže neke teškoće u komunikaciji vezane za vođenje izmeštenog postupka. Uz podršku velikodušnog dvogodišnjeg granta Vlade Švajcarske, Specijalizovana veća Kosova su 2018. godine značajno pojačala svoje aktivnosti i prisustvo na Kosovu. Cilj im je da neguju neposrednu komunikaciju s kosovskim društvom, putem informativne mreže usmerene na građansko društvo, mlade, pravne stručnjake, medije i druge.

Od marta 2018. godine, predstavnici Specijalizovanih veća Kosova (SVK), u saradnji sa partnerskim nevladinim organizacijama, održali su 57 skupova na Kosovu kojima je prisustvovalo 1500 učesnika.   

Izdvojene aktivnosti programa za komunikaciju i približavanje javnosti

februar 2020. Poseta predstavnika programa „Outreach“ Prištini i područjima Gnjilana i Peći
novembar 2019. Poseta predstavnika programa „Outreach“ Prištini, Prizrenu, Gračanici, Čaglavici 
oktobar 2019. Poseta predstavnika programa „Outreach“ Prištini, Mitrovici
septembar 2019.

Predstavnici SVK razgovaraju o mandatu i aktivnostima suda u Prištini, Kačaniku i na području Gnjilana

avgust 2019.

Predstavnici programa „Outreach“ i Služba za učešće žrtava SVK u poseti Kosovu

jul 2019. Druga radionica sa nevladinim organizacijama (NVO) u Hagu
jun 2019. Delegacija brazilskih sudija u poseti Specijalizovanim većima (SVK)
jun 2019.

Razmena mišljenja predstavnika SVK i pravnih stručnjaka sa zainteresovanim stranama širom Kosova

april 2019.

Nedelja raznih aktivnosti na Kosovu u cilju informisanja o Specijalizovanim većima Kosova

februar 2019.

Poseta predstavnika programa „Outreach“ Prištini, Severnoj Mitrovici i Grabovcu

januar 2019.

Istupanje SVK pred članovima Advokatske komore Srbije

decembar 2018.

Susreti SVK sa novinarima, studentima prava i omladinom radi upoznavanja sa mandatom i aktivnostima suda

novembar 2018.

Seminar za novinare u Nirnbergu, Nemačka

oktobar 2018.

Ombudsman Specijalizovanih veća Kosova u poseti Kosovu

septembar 2018.

Poseta predstavnika programa „Outreach“ Beogradu, u Srbiji

septembar 2018.

Predstavnici SVK organizuju aktivnosti programa „Outreach“ širom Kosova

jul 2018.

Susreti sa novinarima, predstavnicima građanskog društva i predstavnicima lokalnih zajednica u organizaciji programa SVK za komunikaciju i približavanje javnosti “Outreach”  

jun 2018. Seminar Specijalizovanih veća u Hagu
april 2018. SVK u razgovoru sa studentima prava i građanskim društvom u Prizrenu
april 2018. Panel diskusija s novinarima u Prištini
april 2018.  SVK na konsultacijama sa NVO i građanskim društvom u Peći
mart 2018. Panel diskusija u Prištini - zamenik Sekretara Gvido Akvaviva i mlađi sudski saradnik Kinga Tibori-Sabo
mart 2018. Konsultacije SVK sa građanskim društvom u severnoj Mitrovici - načelnica Službe za javno informisanje i komunikaciju i načelnica Službe za učešće žrtava
mart 2018. Prezentacija SVK na sastanku sa članicama organizacije Mreža žena Kosova - načelnica Službe za javno informisanje i komunikaciju i načelnica Službe za učešće žrtava
februar 2018. Konsultativni sastanci na Kosovu, Služba za javno informisanje i komunikaciju, koordinator Službe odbrane i načelnica Službe za učešće žrtava
decembar 2017. Prezentacija zvaničnika Specijalizovanih veća Kosova (SVK) grupi balkanskih novinara: "Evro-atlantske integracije Zapadnog Balkana" - zamenik sekretara, načelnica Službe za javno informisanje i komunikaciju, Palata mira, Hag
novembar 2017. Predsednica i sekretar na outreach događaju/informativnoj sesiji sa građanskim društvom u Prištini
oktobar 2017. Konsultativni sastanci sa pripadnicima civilnog društva u Prištini
maj 2017. Konsultativni sastanci koordinatora programa “Outreach” sa predstavnicima civilnog društva
maj 2017. Rukovodioci Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva u Centru Grocije (Grotius Centre) za međunarodne pravne studije Univerziteta u Lajdenu, Hag
maj 2017. Poseta grupe nevladinih organizacija sa Kosova sedištu Specijalizovanih veća u Hagu
april 2017. Forum o transparentnosti pravosuđa, Priština
januar 2017. Konsultativni sastanci načelnice Službe za javno informisanje i  komunikaciju sa predstavnicima civilnog društva
jul/oktobar 2016. Poseta Kosovu od strane sekretara gđe Donlon i načelnice Službe za javno informisanje i  komunikaciju
april 2016. Konsultativni sastanci načelnice Službe za javno informisanje i  komunikaciju sa predstavnicima civilnog društva