Cilj programa za komunikaciju i približavanje javnosti Specijalizovanih veća Kosova (SVK) je da produbi saznanja i informisanost o mandatu SVK i načinu njihovog rada, pospeši pristup sudu i poboljša razumevanje sudskih postupaka, te da stvori realna očekivanja o radu SVK. Baveći se aktuelnim problemima zajednica u regionu i radeći na ispravljanju zabluda, program podržava aktivno učešće građanskog društva u postupcima pred SVK. Ovaj strateški dokument objašnjava principe programa za komunikaciju i približavanje javnosti SVK i opisuje način njegove implementacije.