Specijalizovana veća Kosova ukratko

Brošura

„Specijalizovana veća Kosova ukratko” govori o strukturi i mandatu ustanove. Pored toga, navodi ključna dostignuća i dokumente Suda.

PDF icon Preuzmi (189.77 KB)

Specijalizovano tužilaštvo ukratko

Brošura

Iz brošure ”Specijalizovano tužilaštvo ukratko” možete se obavestiti o mandatu Specijalizovanog tužilaštva, radu te ustanove, istorijatu njenog nastanka, kadrovskoj politici i bitnim dokumentima.

PDF icon Preuzmi (589.16 KB)

Rukovodioci i sudije

Brošura

Publikacija „Rukovodioci i sudije” izlaže podrobnije informacije o predsedniku i sekretaru Specijalizovanih veća, te sadrži podatke o sudijama, uključujući njihova imena i fotografije.

PDF icon Preuzmi (1.6 MB)

Pravilnik o postupku i dokazima Specijalizovanih veća Kosova”

Brošura

U publikaciji „Pravilnik o postupku i dokazima Specijalizovanih veća Kosova” detaljnije se govori o Pravilniku o postupku i dokazima koji je stupio na snagu 5. jula 2017.

PDF icon Preuzmi (491.06 KB)

Učešće žrtava pred Specijalizovanim većima Kosova

Brošura

Brošura „Učešće žrtava pred Specijalizovanim većima Kosova” objašnjava modalitete učešća žrtava i njihovog zastupanja u postupcima pred Specijalizovanim većima Kosova.

PDF icon Preuzmi (429.39 KB)

Odbrana pred Specijalizovanim većima Kosova

Brošura

Među najvažnijim pravima osumnjičenih i optuženih pred Specijalizovanim većima Kosova je pravo na branioca. Podrobnije informacije o Službi odbrane pred Specijalizovanim većima Kosova nalaze se u brošuri ovde.

PDF icon Preuzmi (466.55 KB)

Kancelarija Ombudsmana

Brošura

Nezavisna Kancelarija ombudsmana obezbeđuje važne mehanizme zaštite ljudskih prava lica koja dolaze u kontakt sa SVK. Brošura pruža pregled glavnih uloga i dužnosti ombudsmana.

PDF icon Preuzmi (680.21 KB)

Program za komunikaciju i približavanje javnosti SVK

Brošura

Cilj programa za komunikaciju i približavanje javnosti („outreach”) Specijalizovanih veća Kosova (SVK) je da produbi informisanost o mandatu i postupcima SVK i da neguje dijalog o tome. Ova brošura daje detaljne informacije o programu i njegovoj implementaciji.

PDF icon Preuzmi (1.28 MB)