U okviru svoje prve posete Kosovu u svojstvu predsednika Specijalizovanih veća, sudija Ekaterina Trendafilova i sekretar Specijalizovanih veća, dr Fidelma Donlon, održale su 23. novembra 2017. informativnu sesiju sa predstavnicima građanskog društva Kosova u okviru programa outreach aktivnosti Specijalizovanih veća.

Tokom dvoipočasovnog sastanka u Prištini koji su pokrivali mediji, predsednik i sekretar predstavile su strukturu organizacije, najnovije rezultate u oblasti prava, te rad Specijalizovanih veća Kosova. Nakon toga su pružile priliku predstavnicima građanskog društva da iznesu svoje mišljenje o radu Specijalizovanih veća, odgovorile na pitanja i diskutovale o svim pokrenutim temama.

Predsednica Trendafilova izrazila je zadovoljstvo posetom Prištini i najavila pripremu sličnih događaja na Kosovu u budućnosti. Tokom programa, predsednica Trendafilova istakla je odlučnost Specijalizovanih veća da obezbede siguran, nezavisan, nepristrasan, pravedan i efikasan krivični postupak uz puno poštovanje prava osumnjičenih, optuženih i žrtava. Takođe je naglasila da Specijalizovana veća rade na izgradnji čvrstog sistema mera kojim se obezbeđuje sigurnost, dobrobit, dostojanstvo i privatnost svedoka i žrtava.

Predsednica Trendafilova zahvalila je Vladi Švajcarske na preuzetoj obavezi da podrže outreach program suda tokom naredne dve godine rekavši da to predstavlja neprocenjiv doprinos naporima outreach programa Specijalizovanih veća da uspostave direktnu komunikaciju sa relevantnom publikom na Kosovu i u regionu. Sekretar je najavila da će odmah na početku sledeće godine Specijalizovana veća održati konsultacije kako bi dobili povratnu informaciju o temama i publici za svoje buduće outreach aktivnosti.

Izvor: 
Specijalizovana veća