Specijalizovano tužilaštvo je juče, 5. oktobra 2023, uhapsilo Sabita Januzija i Ismeta Bahtjarija na Kosovu, shodno nalozima za hapšenje i dovođenje i na osnovu optužnice koju je potvrdio sudija za prethodni postupak Specijalizovanih veća Kosova.

G. Januzi i g. Bahtjari su danas, 6. oktobra 2023, prebačeni u pritvorski objekat Specijalizovanih veća Kosova u Hagu.

Hapšenje je izvršilo specijalizovano tužilaštvo, uz podršku Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX). Na osnovu Zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu, policija u okviru Specijalizovanog tužilaštva ovlašćena je i nadležna da vrši ovlašćenja koja su policiji Kosova data zakonima Kosova. Optuženima je  na dan hapšenja uručena optužnica na njihovom maternjem jeziku.

Sudija za prethodni postupak potvrdio je optužnicu protiv g. Januzija i g. Bahtjarija 2. oktobra 2023. Javna redigovana verzija optužnice, u obliku u kojem je potvrđena, može se konsultovati na internet stranici SVK.

U potvrđenoj optužnici se navodi da su g. Januzi i g. Bahtjari, u periodu najkasnije od 5. do 12. aprila 2023, imali pojedinačne sastanke sa svedokom 1 kako bi tog svedoka naveli da povuče svoje svedočenje ili da se uzdrži od svedočenja u službenom postupku pred Specijalizovanim većima Kosova, uključujući i korišćenje  ozbiljnih pretnji.

U potvrđenoj optužnici se takođe navodi da su se g. Januzi i g. Bahtjari, kao saizvršioci sa drugim licima, grupno koordinisali pre nego što su lično kontaktirali svedoka 1, kao i posle toga. Po navodima optužnice, takvo postupanje pokazuje da su g. Januzi i g. Bahtjari imali nameru da zastraše svedoka 1 i da ometaju službena lica, uključujući tužioce i istražitelje specijalizovanog tužilaštva, u vršenju službene dužnosti.

U potvrđenoj optužnici, g. Januzi i g. Bahtjari se terete za sledeća krivična dela: (i) zastrašivanje i (ii) pokušaj ometanja službenih lica u vršenju službene dužnosti upućivanjem ozbiljnih pretnji, kako pojedinačno tako i učestvovanjem u zajedničkom delovanju grupe.

Prvo pristupanje sudu g. Bahtjarija zakazano je za 14.00 časova u ponedeljak, 9. oktobra, u sudnici Specijalizovanih veća Kosova (SVK) u Hagu. Prvo pristupanje sudu g. Januzija zakazano je za 15.15 časova istog dana, 9. oktobra, takođe u sudnici SVK.

Prvo pristupanje optuženih sudu biće održano na javnoj sednici. Tokom prvog pristupanja sudu, sudija za prethodni postupak proverava da li se poštuju prava optuženih, uključujući pravo na pravno zastupanje, kao i da li optuženi razumeju optužbe koje im se stavljaju na teret.  

Prvo pristupanje sudu optuženih može da se prati onlajn, uz kraće odlaganje, na internet stranici https://www.scp-ks.org/sr/streaming.

Sednice takođe mogu da se prate iz javne galerije u sudnici, u prostorijama Specijalizovanih veća Kosova u Hagu. Pored toga, SVK u svojim prostorijama raspolaže namenskim radnim centrom za sredstva javnog informisanja u kojem novinari mogu da rade i da prate postupak uz kraće odlaganje.

Za više pojedinosti o posetama SVK radi prisustvovanja sudskim zasedanjima, pogledajte ovaj link.

Izvor: 
Specijalizovana veća