Povodom jučerašnjih izveštaja u nekim sredstvima javnog informisanja u vezi sa sudijom Vladimirom Mikulom, smatram neophodnim da izdam sledeće saopštenje:

Sudija Mikula je jedan od 20 sudija uvrštenih u Listu međunarodnih sudija Specijalizovanih veća Kosova (SVK). Sudije ne obavljaju sudijske funkcije osim ako nisu raspoređeni na predmet od strane predsednika SVK. Sudije nemaju pristup poverljivim informacijama o radu Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva Kosova. Sudije ne učestvuju ni u jednoj bezbednosnoj operaciji. Čak i kada su raspoređeni na predmet, o tim operacijama se obaveštavaju jedino ukoliko je to apsolutno nužno za obavljanje njihovih sudskih funkcija. Od svog imenovanja, sudija Mikula nije bio raspoređen ni na jedan predmet, te stoga nema pristup poverljivim informacijama o aktivnostima Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva Kosova.

Naglašavam da SVK imaju mandat da se staraju za bezbedno, nezavisno i nepristrasno vođenje postupaka. SVK su čvrsto opredeljena da ispune taj mandat i u skladu s tim i postupaju. Zaštita svedoka jeste i ostaće od suštinskog značaja za Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova.

Izvor: 
Specijalizovana veća