Po dobijanju preporuke nezavisne Komisije za izbor, organ za imenovanje, ambasador Lars-Gunar Vigemark (Lars-Gunnar Wigemark), imenovao je šest sudija na listu međunarodnih sudija u skladu sa članom 28 (4) Zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu. Novoimenovane sudije, g. Gilbert Biti (Gilbert Bitti, Francuska), g. Daniel Fransen (Belgija), g. Fergal M. Gejnor (Fergal M. Gaynor, Irska), gđa Romina Inkuti  (Romina Incutti, Italija), gđa Nina H.B. Jorgensen (Nina H.B. Jørgensen, Norveška) i g. Roumen H. Nenkov (Bugarska) pridružiće se  grupi od 17 sudija koji se trenutno nalaze na spisku međunarodnih sudija. 

Pored toga, organ za imenovanje je odredio sudiju Antonija Balsama i sudiju Nenkova za sudije Specijalizovanog veća Ustavnog suda, a sudiju Inkuti za rezervnog sudiju tog veća. Sudija Roland Dekers se na lični zahtev povukao iz sastava veća Ustavnog suda, s tim da i dalje ostaje na listi međunarodnih sudija, te može biti raspoređen u neko drugo veće.

Predsednica Trendafilova je poželela toplu dobrodošlicu novim sudijama izjavivši da se unapred raduje budućoj saradnji sa njima i  sa drugim sudijama na listi kako bi efikasno i uspešno ispunili mandat SVK. 

Izvor: 
Specijalizovana veća