Specijalizovana veća Kosova pozivaju studente prava da se prijave na konkurs za najbolji pisani rad.

Zainteresovani studenti sa državnih ili privatnih univerziteta na Kosovu pozivaju se da dostave svoje radove do 30. novembra 2022.

Radove će pregledati komisija u čijem će sastavu biti i stručnjaci iz oblasti međunarodnog prava.

Učesnici će imejlom biti obavešteni o rezultatima konkursa. Kao nagradu, autori tri najbolja pismena rada dobiće knjige iz oblasti međunarodnog prva u vrednosti od oko 250 evra.

Molimo zainteresovane studente da pažljivo pročitaju sledeća pravila da bi osigurali svoje učešće.

Pravila za učešće u konkursu Specijalizovanih veća za najbolji pisani rad

Ko može da učestvuje u konkursu

 • Učesnici moraju biti upisani na osnovne ili master studije prava na jednom od univerziteta na Kosovu.

Tema

 • Studenti mogu sami da izaberu temu, s tim da tema mora da bude iz oblasti prava i da se odnosi na Specijalizovana veća Kosova.
 • Primera radi, teme mogu da budu sledeće:

- odluke/pristup sudija i sudijskih panela Specijalizovanih veća (sudska praksa);

- poređenje sa odlukama/praksom drugih sudova;

- teme vezane za normativni okvir (pravni akti i propisi kojima je uređen rad) Specijalizovanih veća.

 • Temu rada treba jasno i koncizno izložiti s pravnog stanovišta. Spekulativne teme treba izbegavati.

Smernice za podnošenje radova

 • Samo akademski radovi visokog nivoa biće prihvaćeni i razmotreni. Učesnici moraju sami biti autori svog rada. Više informacija o akademskom integritetu možete naći ovde.
 • Faktori koji će se uzimati u obzir pri oceni radova su originalnost ideja, jasnoća izlaganja i izražavanja, ubedljivost argumentacije i jezički faktori, kao što su sintaksa, gramatika, pravopis, kao i ukupna čitljivost.
 • Radovi treba da sadrže reference i bibliografiju. Dužina teksta treba da bude između 1.500 i 4.000 reči, ne računajući reference i bibliografiju.
 • Radovi treba da budu napisani fontom Times New Roman, veličine 12, s dvostrukim proredom. Rad treba da ima zasebnu naslovnu stranicu, koja treba da sadrži naslov rada, ime autora i broj reči.
 • Rad treba podneti na jednom od tri službena jezika Specijalizovanih veća Kosova (albanskom, srpskom ili engleskom).
 • Rad treba podneti u MS Word i PDF formatu. Druge verzije neće biti prihvaćene.
 • Rad treba poslati na imejl adresu [email protected], a kao predmet imejla treba napisati “Essay Competition.”
 • U tekstu imejla treba da navedete svoje ime, naziv univerziteta, fakultet i koje akademske studije pratite.
 • Zajedno s radom treba da dostavite i ispunjenu i popunjenu Dozvolu za korišćenje materijala, kojom dajete saglasnost za obradu vaših ličnih podataka za potrebe organizacije konkursa.

Rok

 • Rok za podnošenje radova je produžen do 1. septembra 2023. u 23:59 časova.

Podnošenjem rada učesnici potvrđuju da su svesni da radovi koji nisu podneti u skladu s navedenim uputstvima mogu biti diskvalifikovani.

Nagrada

Autori tri najbolja pisana rada kao nagradu će dobiti jednu ili više knjiga iz oblasti međunarodnog prava, vrednosti do 250 evra.

Sva pitanja u vezi s konkursom za najbolji rad mogu se uputiti imejlom na adresu [email protected].

Obaveštenje o zaštiti privatnosti

Izjava o zaštiti privatnosti programa Outreach Specijalizovanih veća Kosova može se naći ovde.

Izvor: 
Specijalizovana veća