Godišnji izveštaj Specijalizovanih veća Kosova za 2019. godinu, zajedno sa godišnjim izveštajem Specijalizovanog tužilaštva, dostupan je onlajn na sva tri službena jezika ove ustanove – albanskom, engleskom i srpskom.

U izveštaju se opisuju ključna ostvarenja u radu suda tokom 2019. godine.

U 2019. godini, branioci i zastupnici žrtava koji su se kvalifikovali da nastupaju pred Specijalizovanim većima osnovali su „Nezavisno predstavničko telo specijalizovanih branilaca i zastupnika“.

Među ključnim momentima treba pomenuti i preseljenje u novu zgradu, sa sudnicom koja je tehnički izuzetno dobro opremljena i omogućava mere za bezbednost i sigurnost žrtava i svedoka.

Da bi Specijalizovana veća mogla da garantuju transparentnost rada, kao i to da će lica izvan zgrade suda, uključujući javnost u regionu, biti dobro obaveštena o suđenjima, sudnica je opremljena za striming uživo budućih suđenja, na sva tri službena jezika.

Predsednica Ekaterina Trendafilova je izjavila da je, s obzirom na to da će se postupci voditi u Hagu, “od imperativnog značaja da postoji otvorena linija za informacije, komunikaciju i dijalog, tako da javnost ima mogućnost da razume u čemu se sastoji naš zadatak i vidi da pravdu ostvarujemo pravično, nepristrasno, nezavisno i transparentno.”

Sekretar Fidelma Donlon je rekla: “Ovaj godišnji izveštaj svedoči o predanosti, marljivosti i profesionalnosti našeg osoblja i daje uvid u ogromnu količinu posla obavljenu tokom 2019. Imam puno poverenje u to da je Sekretarijat u potpunosti spreman da pruži podršku sudijama u vođenju pravičnih i efikasnih postupaka u bezbednom i sigurnom okruženju.”

U toku 2019. godine došlo je do porasta sudske aktivnosti u Specijalizovanim većima, što je uključivalo pravne stvari o kojima je rešavalo Specijalizovano veće Ustavnog suda, kao i one u vezi sa pravnom pomoći. Tokom čitave godine, sudije Specijalizovanih veća obavljale su razne poslove, počevši od pripreme predstojećih suđenja, do konkretnog sudijskog rada. Sudije su spremne za vođenje pravičnih, efikasnih, ekspeditivnih, sigurnih i bezbednih postupaka pred Specijalizovanim većima, na nezavistan i nepristrasan način.

Pored toga, kao podrška radu u sudnici lansiran je i elektronski sistem koji služi delotvornom i bezbednom vođenju dokaza i sudskih podnesaka.

Komunikacija sa ljudima na Kosovu i u regionu o temama vezanim za mandat i rad suda bila je i ostala prioritet Specijalizovanih veća, pa su se tako tokom 2019. znatno pojačale aktivnosti u okviru programa Outreach, čiji je zadatak približavanje rada suda javnosti. U okviru svog rada sa civilnim društvom, tim Outreacha je gotovo svakog meseca putovao na Kosovo, gde je razgovarao sa studentima, pravnicima, advokatima, novinarima i drugim zainteresovanima o radu suda, saznao njihove nedoumice i odgovarao na njihova pitanja. Predstavnici Specijalizovanih veća su objasnili koji je zadatak ove ustanove i u jednoj TV emisiji, kao i u raznim intervjuima koje su dali lokalnim i međunarodnim novinarima. Integralni tekst godišnjeg izveštaja Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva može se pročitati ovde.
 

Izvor: 
Specijalizovana veća