Koordinator Službe odbrane David Hejn i načelnica Službe za učešće žrtava Zilke Študzinski sastali su se 11. oktobra 2017. s predsednikom Kosovske advokatske komore Osmanom Havolijem i izvršnim direktorom Ilom Zekajem. Predstavnici Specijalizovanih veća Kosova izrazili su veliku zainteresovanost za saradnju sa Kosovskom advokatskom komorom i njenim članovima. Predstavnici Specijalizovanih veća su najavili da će Direktiva o braniocima i zastupnicima biti usvojena u dogledno vreme. Direktivom će se regulisati uslovi koje advokati moraju da ispune kako bi imali pravo da budu branioci ili zastupnici žrtava.  

Izvor: 
Specijalizovana veća