Kao što je 28. juna najavila predsednica Trendafilova, Pravilnik o postupku i dokazima stupio je na snagu 5. jula. Ovim su Specijalizovana veća Kosova postala potpuno spremna da obavljaju svoju sudsku funkciju. Nema pravnih prepreka za primanje podnesaka ili optužnica.

Pravilnik o postupku i dokazima dostupan je na internet stranici Specijalizovanih veća Kosova

Izvor: 
Specijalizovana veća