4. decembra o.g. advokati upisani u imenike branilaca i zastupnika  koji imaju pravo da zastupaju lica u postupcima pred Specijalizovanim većima Kosova (SVK) usvojili su Ustav Nezavisnog predstavničkog tela specijalizovanih branilaca i zastupnika. Usvajanjem Ustava zvanično je osnovano predstavničko telo.

Prema odredbama Zakona o specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu Kosova, sekretar može da se konsultuje sa predstavničkim telom o predlozima izmena i dopuna Pravilnika o postupku i dokazima.

Radna grupa sedmoro advokata upisanih u imenike branilaca i zastupnika pripremila je nacrt Ustava, uz administrativnu pomoć sekretarijata. Predsednik Ekaterina Trendafilova i sekretar Fidelma Donlon čestitale su advokatima na osnivanju predstavničkog tela i izrazile rešenost da sa njima ostvaruju plodnu saradnju.

Do 4. decembra o.g, u javne imenike zastupnika žrtava, odnosno branilaca, upisano je 164 advokata. Direktiva o braniocima i zastupnicima usvojena je u novembru 2017. godine.

Izvor: 
Specijalizovana veća