U svojoj uvodnoj reči na početku prvog suđenja pred Specijalizovanim većima protiv Saliha Mustafe, tužilac Džek Smit (Jack Smith) opisao je Specijalizovana veća Kosova kao sud koji je „inspirisan kosovskim glasovima i stvoren aktima naroda Kosova“, a što je dokaz posvećenosti Kosova vladavini prava.

Tužilac Smit naglasio je da je posao tužioca pojedinačna odgovornost za krivična dela čije izvršenje se može dokazati van svake razumne sumnje, te da je krivična odgovornost za krivična dela pred Specijalizovanim većima lična odgovornost. „Specijalizovano tužilaštvo ne podiže optužbe protiv OVK ili protiv rata koji je vođen za nezavisnost Kosova. To nije moj posao niti želja ST-a, a ni mene da se to učini“, rekao je tužilac Smit.

„Kao tužilac, nije na meni da iznosim argumente i odlučujem koji su ratovi bili pravedni, a koji nisu, ali mogu da kažem da ratni zločini s jedne strane ne opravdavaju ratne zločine s druge“, dodao je tužilac Smit. „Što je možda najvažnije, takođe znam da istina nikada ne šteti stvari koja je pravedna.“

Tužilac Smit je jasno dao do znanja da smatra da bi ovo trebao da bude sud za žrtve i sud koji se bavi žrtvama. Istaknuvši da su mnoge žrtve „bile prinuđene da dve decenije čekaju kako bi tražili pravdu za zločine počinjene protiv njih i protiv članova njihovih porodica koji više nisu s nama“, objasnio je da „ako ćemo na pravi način da ispoštujemo ove žrtve, nikad ne sme da istekne rok za odgovornost.“

Što se tiče žrtava u predmetu protiv g. Mustafe, tužilac Smit je dodao da dok su u drugim predmetima koje je ST pokrenuo žrtve bile mešavina kosovskih Albanaca, Srba, Roma i drugih nacionalnosti, sve žrtve optuženog bili su kosovski Albanci.

Tužilac Smit je rekao da „ti ljudi nisu bili neprijatelji države Kosova, oni nisu bili špijuni. Oni su bili članovi iste zajednice, nevini kosovski Albanci, čiji je jedini žločin bio što je na njih iz ovog ili onog razloga gledano kao na prepreku za OVK i neke od njegovih vođa, pa su ih proglasili kolaboracionistima.“

„Istina koju ćemo predočiti ovom Sudu u narednim nedeljama jest da su neke vođe OVK, uključujući i gospodina Mustafu, koristili svoja ovlašćenja da viktimiziraju i počine brutalnosti nad sugrađanima kosovskim Albancima, uključujući i pojedince čiji je jedini zločin bio taj da su se njihova politička mišljenja razlikovala od onih koje je imao OVK i njegove vođe.“

Tužilac Smit naglasio je da se postupak protiv Saliha Mustafe mora voditi prema najvišim međunarodnim standardima, te je pozvao protivnike Suda da prate njegov rad pre nego što donesu svoj sud kako u ovom procesu tako i u nadolazećim.

„Rad ovog Suda predstavlja priliku“, rekao je. „Priliku za Kosovo da jednom zauvek ostavi rat za sobom. Priliku za žrtve da se čuje njihov glas, da se čuje u jednom okruženju gde mogu da govore istinu bez straha od zatrašivanja ili odmazde.“

 

Izvor: 
Specijalizovano tužilaštvo