Džek Smit (Jack Smith) je vršio dužnost Specijalizovanog tužioca od 7. maja 2018. do 18. novembra 2022. godine, nasledivši Dejvida Švendimena (David Schwendiman), koji je bio na dužnosti Specijalizovanog tužioca od 1. septembra 2016. do 31. marta 2018. godine.


Džek Smit (kliknite za download)

Gospodin Smit je američki tužilac s iskustvom u istragama visokih političkih ličnosti, kao i u međunarodnim krivičnim istragama. Do imenovanja na dužnost Specijalizovanog tužioca, g. Smit je bio potpredsednik i rukovodilac službe za suđenja Bolničkog udruženja Amerike, najveće nevladine organizacije za pružanje zdravstvenih usluga u Sjedinjenim Državama, a na toj funkciji se nalazio od septembra 2017. godine.

Od februara 2015. do avgusta 2017. g. Smit je radio kao prvi asistent Saveznog tužioca SAD-a i vršilac dužnosti Saveznog tužioca SAD-a za Srednji distrikt Tenesija.

Od 2010. do 2015. godine g. Smit se nalazio na položaju rukovodioca Odeljenja za javnu odgovornost pri američkom Ministarstvu pravde i nadgledao je suđenja za komplikovane predmete javne korupcije širom SAD-a.

Od 2008. do 2010. godine g. Smit je radio kao koordinator istraga u Tužilaštvu Međunarodnog krivičnog suda (MKS). U tom svojstvu, bio je zadužen za osetljive istrage nad službenicima stranih vlada i pripadnicima paravojnih milicija osumnjičenih za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid.

G. Smit je prešao u MKS iz kancelarije Saveznog tužioca SAD-a za Istočni distrikt Njujorka, gde je radio devet godina na raznim funkcijama, između ostalog kao šef Odeljenja za suđenja krivičnih predmeta i zamenik rukovodioca Krivičnog sektora. Kao šef Odeljenja za krivična suđenja, rukovodio je timom od oko stotinu krivičnih tužilaca koji su pokrivali više programskih područja, uključujući javnu korupciju, terorizam, kriminal s elementima nasilja i organizovane bande, kao i privredni kriminal i složene finansijske prevare.

Pre nego što je postao pomoćnik američkog saveznog tužioca, g. Smit je pet godina radio kao pomoćnik Okružnog javnog tužioca u Tužilaštvu okruga Njujork, gde je bio član Odeljenja za seksualne delikte i za porodično nasilje.

G. Smit je tokom svoje karijere primio više priznanja. Među ostalima, dobitnik je nagrade direktora Ministarstva pravde SAD-a, nagrade glavnog tužioca SAD-a za izuzetna postignuća, nagrade Savezne advokatske komore za mlade savezne tužioce, nagrade Čarls Rouz Istočnog distrikta, medalje Henri Stimson Advokatske komore njujorškog okruga, te je član programa Vaserštajn pravnog fakulteta Harvardskog univerziteta.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu univerziteta Harvard i na Univerzitetu države Njujork (State University of New York) u gradu Oneonta.


 


       Dejvid Švendiman (kliknite za download)

Gospodin Švendiman je bivši savezni tužilac u Sjedinjenim Američkim Državama i nekadašnji zamenik glavnog tužioca i rukovodilac Posebnog odeljenja za ratne zločine Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Stupio je na dužnost kao Specijalizovani tužilac kada je Specijalni istražni tim (SIT) prerastao u Specijalizovano tužilaštvo, a od juna 2015. godine do tada je bio Glavni tužilac SIT-a.

Pre nego što se pridružio SIT-u, radio je u Kabulu, u Avganistanu, kao pomoćnik specijalnog generalnog inspektora-direktora za planiranje u okviru Specijalnog generalnog inspektorata SAD-a za obnovu Avganistana (SIGAR), a pre toga je bio ataše za pravosuđe u ambasadi SAD-a.

Od 2006. do 2009. g. Švendiman je radio kao međunarodni tužilac u Posebnom odeljenju za ratne zločine Tužilaštva Bosne i Hercegovine na istrazi i krivičnom gonjenju ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti počinjenih u Bosni i Hercegovini tokom rata u Bosni od 1992. do 1995. godine. Od novembra 2007. do kraja 2009. nalazio se na funkciji zamenika glavnog tužioca i načelnika Posebnog odeljenja za ratne zločine.

G. Švendiman predstavljao je Glavnog pravobranioca SAD-a na poslovima vezanim za planiranje, pripremu i sprovođenje mera obezbeđenja na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000, Solt Lejk Sitiju 2002. i Atini 2004. godine. Pored  toga, služio je za Ministarstvo pravde SAD-a u Bahreinu, Bangladešu, Tajlandu i Vijetnamu.

G. Švendiman je započeo svoju karijeru 1976. godine kao tužilac u Saveznom tužilaštvu SAD-a za okrug Jute. Vratio se u Savezno tužilaštvo Jute 1984, nakon što je sedam godina radio kao sudski savetnik u mornarici SAD-a, gde je napredovao do čina kapetana korvete. Godine 1986. zaposlio se kao pomoćnik glavnog tužioca za okrug Jute u Ministarstvu pravde SAD-a, gde se nalazio na raznim funkcijama, uključujući višeg sudskog savetnika,  prvog pomoćnika saveznog tužioca SAD-a i privremenog saveznog tužioca SAD-a za okrug Jute, pre odlaska u penziju iz Ministarstva pravde 2014. godine.

G. Švendiman je 1976. diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Savezne države Juta (University of Utah College of Law), koji danas nosi naziv Pravni fakultet „S.J. Kvini“ (S.J. Quinney), gde predaje kao vanredni profesor prava od 1994. godine.