Specijalizovani tužilac je odgovoran za istragu i krivično gonjenje lica odgovornih za krivična dela iz nadležnosti Specijalizovanih veća i nezavisan je u obavljanju svojih dužnosti.


               Aleks Vajting (kliknite za download)

Vršilac dužnosti Specijalizovanog tužioca je Aleks Vajting (Alex Whiting), tužilac francuske i američke nacionalnosti s velikim iskustvom kako u nacionalnim tako i u međunarodnim krivičnim postupcima. Postao je vršilac dužnosti Specijalizovanog tužioca 18. novembra 2022. godine, nakon što je radio u Specijalizovanom tužilaštvu (ST) od juna 2019. godine, najpre kao voditelj istraga, a od avgusta 2020. godine kao zamenik Specijalizovanog tužioca.

G. Vajting je došao u ST s Pravnog fakulteta Univerziteta Harvard (Harvard Law School), gde je bio profesor prakse od 2013. godine.

Od 2010. do 2013. godine g. Vajting je radio u tužilaštvu Međunarodnog krivičnog suda (MKS), prvo kao koordinator istraga, a zatim kao koordinator krivičnih postupaka, nadgledajući sve krivične postupke.

Pre dolaska na MKS, g. Vajting je tri godine predavao kao gostujući docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Harvard.

Od 2002. do 2007. godine g. Vajting je radio na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), gde je bio glavni tužilac u postupku protiv Fatmira Ljimaja, Isaka Musljiua i Haradina Balje, te glavni tužilac u postupcima protiv Milana Martića i Dragomira Miloševića. Pre nego što se pridružio MKSJ-u, g. Vajting je bio savezni tužilac SAD-a, prvo u Krivičnom odseku Odeljenja za građanska prava u Vašingtonu, a zatim u Tužilaštvu SAD-a u Bostonu, država Masačusets, gde se bavio slučajevima organizovanog kriminala i korupcije.

G. Vajting je diplomirao na Koledžu Jejl (Yale College) i na Pravnom fakultetu Jejl (Yale Law School).