Za sva pitanja medija, molimo da se obratite Kristoferu Benetu (Christopher Bennett), portparolu Specijalizovanog tužilaštva, na imejl adresu [email protected] ili na telefon +31 (0)634 101 350.

Hadži ŠALJA uhapšten je na Kosovu od strane Specijalizovanog tužilaštva na osnovu naloga za hapšenje i transfer koji je izdao sudija za prethodni postupak Specijalizovanih veća...

Specijalizovano tužilaštvo zatražilo je niz mera za ograničenje kontakata i komunikacije trojici optuženih u Pritvorskoj jedinici Specijalizovanih veća – Hašimu Tačiju, Kadriju...

Isni KILAJ je uhapšen na Kosovu od strane Specijalizovanog tužilaštva na osnovu naloga za hapšenje koji je izdao Specijalizovani tužilac.

Prebačen je u...

U toku je sprovođenje operacija Specijalizovanog tužilaštva na Kosovu u vezi sa istragom koja se vodi o krivičnim delima protiv pravosuđa. Operacije Specijalizovanog tužilaštva...

Specijalizovani tužilac Kimberli Vest (Kimberly West) potpisala je danas svečanu izjavu da će nezavisno, nepristrasno i savesno izvršavati svoju zvaničnu funkciju.

Pages