Za sva pitanja medija, molimo da se obratite Kristoferu Benetu (Christopher Bennett), portparolu Specijalizovanog tužilaštva, na imejl adresu spokespersonSPO@scp-ks.org ili na telefon +31 (0)634 101 350.