Dejvid Švendiman (David Schwendiman) je bio na položaju specijalizovanog tužioca od 1. septembra 2016, kada je Specijalni istražni tim (SIT) prerastao u Specijalizovano tužilaštvo, do 31. marta 2018. godine. Pre toga je od 15. maja 2015. bio na funkciji glavnog tužioca Specijalnog istražnog tima.

Dejvid Švendiman je bivši savezni tužilac u Sjedinjenim Američkim Državama i nekadašnji zamenik glavnog tužioca i rukovodilac Posebnog odeljenja za ratne zločine Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Pre nego što se pridružio SIT-u, radio je u Kabulu, u Avganistanu, kao pomoćnik specijalnog generalnog inspektora-direktora za planiranje u okviru Specijalnog generalnog inspektorata SAD-a za obnovu Avganistana (SIGAR), a pre toga je bio ataše za pravosuđe u ambasadi SAD-a.

Od 2006. do 2009. gospodin Švendiman je radio kao međunarodni tužilac u Posebnom odeljenju za ratne zločine Tužilaštva Bosne i Hercegovine na istrazi i krivičnom gonjenju ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti počinjenih u Bosni i Hercegovini tokom rata u Bosni od 1992. do 1995. godine. Od novembra 2007. do kraja 2009. nalazio se na funkciji zamenika glavnog tužioca i načelnika Posebnog odeljenja za ratne zločine.

Dejvid Švendiman je bio predstavnik Ministarstva pravde SAD-a na poslovima vezanim za planiranje, pripremu i sprovođenje mera obezbeđenja na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000, Solt Lejk Sitiju 2002. i Atini 2004. godine. Pored  toga, služio je za Ministarstvo pravde SAD-a u Bahreinu, Bangladešu, Tajlandu i Vijetnamu.

Gospodin Švendiman je započeo svoju karijeru 1976. godine kao tužilac u Saveznom tužilaštvu SAD-a za okrug Jute. Vratio se u Savezno tužilaštvo Jute 1984, nakon što je sedam godina radio kao sudski savetnik u mornarici SAD-a, gde je napredovao do čina kapetana korvete. Godine 1986. zaposlio se kao pomoćnik glavnog tužioca za okrug Jute u Ministarstvu pravde SAD-a, gde se nalazio na raznim funkcijama, uključujući višeg sudskog savetnika,  prvog pomoćnika saveznog tužioca SAD-a i privremenog saveznog tužioca SAD-a za okrug Jute, pre odlaska u penziju iz Ministarstva pravde 2014. godine.

Gospodin Švendiman je 1976. diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Savezne države Juta, koji danas nosi naziv Pravni fakultet „S.J. Kvini“, gde predaje kao vanredni profesor prava od 1994. godine.