Specijalizovana veća Kosova pozdravljaju odluku Kraljevine Holandije o ratifikaciji Sporazuma sa zemljom domaćinom između Holandije i Kosova. U pitanju je Sporazum koji Specijalizovanim većima Kosova obezbeđuje pravni osnov za vođenje postupka u Holandiji, a predviđeno je da stupi na snagu 1. januara 2017. godine. Dok Sporazum ne stupi na snagu, Specijalizovana veća Kosova nastaviće da funkcionišu shodno odredbama Privremenog sporazuma sa zemljom domaćinom, čime je omogućeno izvršavanje mandata Sekretarijata kao i priprema za postupke pred sudom. 

Izvor: 
Specijalizovana veća