Sudija Kai Ambos koji se nalazi na listi međunarodnih sudija Specijalizovanih veća Kosova izabran je za Amicus Curiae Suda posebne nadležnosti za mir u Kolumbiji, Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Uz njega je izabrano još devet inostranih pravnika od ukupno 77 koliko ih se prijavilo. JEP je osnovan 2016. godine mirovnim ugovorom koji su potpisale vlada Kolumbije i Revolucionarne oružane snage Kolumbije (FARC). Kolumbijski program za tranzicionu pravdu sastoji se od komisije za istinu, komisije za istragu slučajeva nestalih lica, jedinice za krivične istrage i samog JEP-a koji se sastoji od dva organa: Tribunala za mir (Tribunal para la Paz) i Veća pravde (Salas de Justicia). Mandat JEP-a je da istražuje i sudi za krivična dela u vezi sa konfliktom u Kolumbiji koji je trajao duže od pet decenija. JEP sačinjavaju kolumbijske sudije, uz mogućnost učešća inostranih državljana u svojstvu tzv. Amicus Curiae - međunarodnih pravnih stručnjaka koji organima JEP-a daju savetodavno mišljenje. Sudija Ambos imenovan je u Tribunal za mir.

Predsednica Trendafilova čestitala je sudiji Ambosu na izboru i izjavila: “Izbor sudije Ambosa za Amicus Curiae je ubedljiv pokazatelj njegove vrhunske stručnosti, profesionalizma i integriteta, kao i priznanje njegove bezuslovne posvećenosti pravdi.”

Sudija Ambos stavljen je na listu međunarodnih sudija Specijalizovanih veća Kosova 7. februara 2017. Sudije na listi međunarodnih sudija će u sedištu Specijalizovanih veća boraviti isključivo na zahtev predsednika Specijalizovanih veća i mogu da rade na daljinu i bave se drugim profesionalnim aktivnostima koje ne dovode u pitanje njihovo potencijalno raspoređivanje na predmet od strane predsednika.

Izvor: 
Specijalizovana veća