Sudija Antonio Balsamo (kliknite za download)

NAcionalnost: ITALija

Datum imenovanja: 7. Februar 2017.

Biografija:

Sudija Antonio Balsamo (Italija) je imenovan za predsednika Suda u Palermu u julu 2021.Takođe je radio kao profesor krivičnog prava na Pravnom fakultetu LUMSA u Palermu. Pre toga je bio predsednik Porotnog suda u Kaltaniseti (od 2011. do 2018.) i zamenik glavnog tužioca Vrhovnog kasacionog suda Italije (od 2016. do 2018. godine). Od 2007 to 2011. godine, sudija Balsamo je bio detaširan u Vrhovni kasacioni sud Italije, a od 1992. do 2007. godine je bio sudija u Sudu u Palermu. Od maja 2010. do maja 2012. godine bio je predsedavajući član Komisije EULEX-a za ljudska prava na Kosovu. Sudija Balsamo je učestvovao kao ekspert i konsultant u projektima EU za reformu Krivičnog zakona Bugarske, osnivanje Kancelarije javnog tužioca za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije u BJRM, i u vezi sa trgovinom ljudima u Turskoj. Bio je član nekoliko komiteta i odbora za pravna pitanja u Italiji. Sudija Balsamo je diplomirao na pravnom fakultetu Univerziteta u Palermu (Italija), gde je stekao i specijalističku diplomu iz oblasti prava regionalne i lokalne uprave. Imenovan je za sudiju-pripravnika 1991. godine. Objavio je veliki broj radova na niz tema iz oblasti krivičnog prava kao i zaštite ljudskih prava u svojoj zemlji i inostranstvu.

predmeti/funkcije u specijalizovanim većima kosova

Član Specijalizovanog veća Ustavnog suda od februara 2017. godine;

Član panela Ustavnog suda, koji su odlučivali, između ostalog, o  zahtevu za ocenu ustavnosti podnetog od strane predsednika Skupštine Kosova kao i zahtevima za ocenu ustavnosti u vezi Pravilnika o postupku i dokazima Specijalizovanih veća (prvidrugitreći).