Sudija Fergal M. Gejnor (kliknite za download)

NAcionalnost: irska

Datum imenovanja: 22. septembar 2020.

Biografija:

Sudija Fergal M. Gejnor obavlja dužnost rezervnog međunarodnog kotužioca u Vanrednim većima pri sudovima Kambodže (ECCC) i zastupa žrtve pred Međunarodnim krivičnim sudom. Od 2015. do 2016. radio je kao viši pomoćnik tužioca ECCC, a od 2001. do 2013. kao tužilac pri Međunarodnom krivičnom sudu za Ruandu i Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju. Sudija Gejnor je diplomirao na Triniti Koledžu Dablin (Irska) i magistrirao iz oblasti filozofije na Univerzitetu Kembridž (Ujedinjeno Kraljevstvo). Član je Advokatske komore Irske.

predmeti/funkcije u specijalizovanim većima kosova:

Član pretresnih panela u predmetima „Gucati&Haradinaj‟ i „Tači i drugi