sažetAK OPTUžBI

Tokom perioda koji obuhvata optužnica, Hašim Tači bio je na čelu direkcija Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) za politička pitanja i za informacije. Krajem marta 1999. Tači je postao predsednik Privremene vlade Kosova (Privremena vlada) i vrhovni komandant OVK.

 

 


Tokom perioda koji obuhvata optužnica, Kadri Veselji bio je član direkcije OVK za politička pitanja i načelnik obaveštajne službe OVK. Već krajem marta 1999, po formiranju Privremene vlade, našao se na čelu Obaveštajne službe Kosova i postao ministar za obaveštajnu delatnost u Privremenoj vladi.

 


Tokom perioda koji obuhvata optužnica, Redžep Seljimi nalazio se na dužnosti načelnika direkcije OVK za operacije. Najkasnije u avgustu 1998. bio je glavni inspektor OVK, a krajem marta 1999, kada je formirana Privremena vlada, postao je ministar za javni red, odnosno ministar unutrašnjih poslova u toj vladi.

 


Tokom perioda koji obuhvata optužnica, Jakup Krasnići bio je član direkcije OVK za politička pitanja i zvanični portparol OVK. Kasnije tokom 1998., zvanično je postavljen na dužnost zamenika komandanta OVK. Po osnivanju Privremene vlade, Krasnići je postao njen portparol.

 


Optužnica protiv četvorice optuženih potvrđena je 26. oktobra 2020. i objavljena 5. novembra 2020. U optužnici se navodi da su krivična dela koja im se stavljaju na teret izvršena u periodu najkasnije od marta 1998. do septembra 1999. na više mesta na Kosovu, kao i u Kukešu i Cahanu, u severnoj Albaniji. Prema navodima, ta dela su izvršili pripadnici OVK protiv stotina civila i lica koja nisu bili aktivni učesnici u neprijateljstvima. U optužnici se navodi da Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići snose individualnu krivičnu odgovornost, prema različitim oblicima krivične odgovornosti, za krivična dela izvršena u kontekstu nemeđunarodnog oružanog sukoba na Kosovu, koja su bila deo raširenog i sistematskog napada protiv lica za koje se sumnjalo da su bili protiv OVK.

Optužbe protiv njih glase:

šest tačaka optužnice za zločine protiv čovečnosti

 • Progon (tačka 1)
 • Zatvaranje (tačka 2)
 • Drugi nehumani postupci (tačka 4)
 • Mučenje (tačka 6)
 • Ubistvo (tačka 8)
 • Prisilni nestanak lica (tačka 10)

četiri tačke Optužnice za ratne zločine

 • Protivzakonito ili proizvoljno hapšenje i lišavanje slobode (tačka 3)
 • Surovo postupanje (tačka 5)
 • Mučenje (tačka 7)
 • Ubistvo (tačka 9)

LINK NA OPTUŽNICU

 


Tok postupka

 • Nakon hapšenja od strane Specijalizovanog tužioca, Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići dovedeni su u pritvorski objekat Specijalizovanih veća Kosova u Hagu 4. odnosno 5. novembra 2020.

 • Tači i Krasnići prvi put su pristupili sudu 9. novembra 2020. Prilikom prvog stupanja pred sudiju za prethodni postupak Nikolu Gijua izjasnili su se da nisu krivi ni po jednoj od tačaka optužnice.

 • Veselji i Seljimi prvi put su pristupili sudu 10. odnosno 11. novembra 2020. I jedan i drugi izjasnili su se da nisu krivi ni po jednoj od tačaka optužnice.