Sudija Kristof Barte (kliknite za download)

NAcionalnost: nemačka

Datum imenovanja: 7. Februar 2017.

Biografija:

Sudija Kristof Barte (Nemačka) je javni tužilac u Saveznom sudu pravde Nemačke od 2010. godine, specijalizovan za krivično gonjenje ratnih zločina i genocida. Od 2009. do 2010. godine je bio javni tužilac u Minhenu na slučajevima iz oblasti ekološkog i opšteg krivičnog prava. Od 2008. do 2009. godine bio je sudija lokalnog suda u Rozenhajmu (Nemačka), gde je obavljao dužnosti istražnog sudije i sudije u prvostepenim sudskim većima, a od 2005. do 2007. godine bio je javni tužilac u Traunštajnu. Pre toga je, od 2004. do 2005. godine, radio kao asistent-istraživač na postdiplomskim studijama na Univerzitetu u Getingenu (Nemačka). Od 2002. do 2003. godine bio je sudija Okružnog suda u Bonu, a od 2001. do 2002. radio je kao advokat. Sudija Bart je studirao pravo na Univerzitetu u Bonu i Univerzitetu u Lajdenu (Holandija). Diplomirao je na pravnom fakultetu Univerziteta u Bonu (Nemačka), a titulu doktora nauka iz oblasti međunarodnog krivičnog prava stekao je na Univerzitetu u Getingenu. Radi honorarno kao predavač iz oblasti krivičnog prava, krivičnog postupka, međunarodnog krivičnog prava i međunarodnog humanitarnog prava, između ostalog, na Evropskoj mreži za pravno obrazovanje (EJTN) i na Nemačkoj pravnoj akademiji, a objavio je i veliki broj radova iz oblasti međunarodnog i domaćeg krivičnog prava.

predmeti/funkcije u specijalizovanim većima kosova:

Član pretresnih panela u predmetima „Gucati&Haradinaj‟ i „Tači i drugi‟;