Sudija Rumen H. Nenkov (kliknite za download)

NAcionalnost: bugarska

Datum imenovanja: 22. septembar 2020.

Biografija:

Sudija Rumen H. Nenkov (Bugarska) obavljao je dužnost sudije Ustavnog suda Bugarske od 2009. do 2018. Prethodno je bio sudija Vrhovnog kasacionog suda (1992-2009), radio na funkciji zamenika predsednika suda  i načelnika Kolegijuma za kriminalistiku. Sudsku karijeru započeo je kao mlađi sudija Gradskog suda u Sofiji (1980-1983), zatim je bio viši sudija Regionalnog suda u Sofiji (1984-1989) i viši sudija i zamenik predsednika Gradskog suda u Sofiji (1991-1992). Sudija Nenkov je 1990. obavljao dužnost generalnog sekretara Ministarstva pravde Bugarske. Sudija Nenkov diplomirao je na pravnom fakultetu Univerziteta u Sofiji. Član je Bugarskog udruženja naučnika i objavio je veliki broj radova iz oblasti ustavnog prava, krivičnog prava, krivičnog postupka i međunarodne zaštite ljudskih prava. U svojstvu eksperta, učestvovao je u projektima Evropske unije za reformu sudstva u zemljama Zapadnog Balkana i programu obuke Ujedinjenih Nacija za sudije za krivične postupke iz Kazahstana.

predmeti/funkcije u specijalizovanim većima kosova:

Član Specijalizovanog veća Ustavnog suda od septembra 2020.

Član više panela Ustavnog suda, koji su odlučivali po zahtevima za ocenu ustavnosti podnetih od strane predsednika Skupštine KosovaTačijaVeseljijaKrasnićija, zahteve od strane Šalje (prvidrugi; treći), Nasima Haradinaja kao i od Januzija i drugih.