Sudija Rumen H. Nenkov (kliknite za download)

NAcionalnost: bugarska

Datum imenovanja: 22. septembar 2020.

Biografija:

Sudija Rumen H. Nenkov (Bugarska) obavljao je dužnost sudije Ustavnog suda Bugarske od 2009. do 2018. Prethodno je bio sudija Vrhovnog kasacionog suda (1992-2009), radio na funkciji zamenika predsednika suda  i načelnika Kolegijuma za kriminalistiku. Sudsku karijeru započeo je kao mlađi sudija Gradskog suda u Sofiji (1980-1983), zatim je bio viši sudija Regionalnog suda u Sofiji (1984-1989) i viši sudija i zamenik predsednika Gradskog suda u Sofiji (1991-1992). Sudija Nenkov je 1990. obavljao dužnost generalnog sekretara Ministarstva pravde Bugarske. Sudija Nenkov diplomirao je na pravnom fakultetu Univerziteta u Sofiji. Član je Bugarskog udruženja naučnika i objavio je veliki broj radova iz oblasti ustavnog prava, krivičnog prava, krivičnog postupka i međunarodne zaštite ljudskih prava. U svojstvu eksperta, učestvovao je u projektima Evropske unije za reformu sudstva u zemljama Zapadnog Balkana i programu obuke Ujedinjenih Nacija za sudije za krivične postupke iz Kazahstana.

predmeti/funkcije u specijalizovanim većima kosova:

Član Specijalizovanog veća Ustavnog suda od septembra 2020.

Član više panela Ustavnog suda, koji su odlučivali po zahtevima za ocenu ustavnosti podnetih od strane predsednika Skupštine KosovaTačijaVeseljijaKrasnićija kao i dva zahteva od strane Šalje (prvidrugi)