Sudija Kai Ambos, koji se nalazi na listi međunarodnih sudija Specijalizovanih veća Kosova, primio je uglednu nagradu savezne nemačke države Donje Saksonije za doprinos koji je u svojstvu profesora na Univerzitetu u Getingenu dao razvoju pravne nauke iz oblasti međunarodnog i krivičnog pravosuđa.
 
Predsednica Ekaterina Trendafilova čestitala je sudiji Ambosu na ovom zasluženom priznanju za doprinos unapređenju međunarodnog krivičnog pravosuđa.


 

Izvor: 
Specijalizovana veća