Dana 5. decembra 2023. Nikola Giju, sudija Specijalizovanih veća Kosova, izabran je za sudiju Međunarodnog krivičnog suda. Sudija Giju je 7. februara 2017. imenovan kao sudija Specijalizovanih veća i bio je sudija za prethodni postupak u predmetima protiv g. Hisnija Gucatija i g. Nasima Haradinaja, g. Saljiha Mustafe, g. Hašima Tačija i njegovih saoptuženih, kao i u predmetima protiv g. Pjetera Šalje i g. Sabita Januzija i g. Ismeta Bahtijarija. Sudija Giju postupa i kao sudija pojedinac u predmetu protiv g. Isnija Kiljaja.

Predsednica Specijalizovanih veća Kosova sudija Ekaterina Trendafilova, koja je i sama bila sudija Međunarodnog krivičnog suda pre nego što je prešla u Specijalizovana veća Kosova, čestitala je sudiji Gijuu i dodala da njegov izbor „svedoči o  nepokolebivom zalaganju u domenu međunarodnog krivičnog pravosuđa, koje je došlo do izražaja već i u njegovom potpuno posvećenom radu u Specijalizovanim većima Kosova, u kojima je postupao kao sudija za prethodni postupak ili sudija pojedinac u svim predmetima koji se sad vode pred ovim sudom”.

Predsednica Trendafilova napomenula je da će Specijalizovana veća Kosova prelaskom sudije Gijua na Međunarodni krivični sud ostati bez dragocenog sudije i kolege, ali da se to neće odraziti na predmete koji se vode pred Specijalizovanim većima, te da će se oni neometano nastaviti.

Biografija sudije Gijua može se naći na vebsajtu Specijalizovanih veća Kosova.


Sudija Nikola Giju

 

Izvor: 
Specijalizovana veća