Sudija Nikola Giju (kliknite za download)

NAcionalnost: francuska

Datum imenovanja: 7. Februar 2017.

Biografija:

Sudija Nikola Giju (Francuska) je obavljao dužnosti šefa kabineta predsednika Specijalnog suda za Liban od 2015. do 2019. godine. Pre toga je od 2012. godine bio francuski tužilac za vezu pri Ministarstvu pravde Sjedinjenih Država, gde se bavio pravnom saradnjom između dve zemlje po pitanjima krivičnog i građanskog prava, a posebno u vezi sa borbom protiv terorizma, korupcijom u stranim zemljama i kompjuterskim kriminalom. Od 2006. do 2012. godine, sudija Giju je obavljao više funkcija u Ministarstvu pravde Francuske, gde je bio zamenik načelnika Odeljenja za trgovačko pravo,  savetnik za pitanja krivičnog prava, te savetnik za diplomatska pitanja. Od 2003. do 2006. godine, sudija Giju je bio istražni sudija u Sudu u Meou kraj Pariza, gde je radio na raznim  krivičnim predmetima, uključujući slučajeve ubistava, organizovanog i finansijskog kriminala. Sudija Giju je stekao titulu magistra iz oblasti međunarodnog i evropskog krivičnog prava na Univerzitetu Sorbona (Francuska).

predmeti/funkcije u specijalizovanim većima kosova:

Sudija za prethodni postupak u predmetima protiv Saljiha Mustafe, Gucatija&Haradinaja, Tačija i drugihPjetera Šalje i Januzija&Bahtijarija&H. Šalje