Danas su sudije Specijalizovanih veća Kosova održale svoju devetu plenarnu sednicu. Predsednica suda je na sednici obavestila sudije o tekućim institucionalnim pitanjima, a zatim su se sudijama obratili specijalizovani tužilac i predsednik Izvršnog odbora Nezavisnog predstavničkog tela specijalizovanih branilaca i zastupnika, kao i sekretar suda.

Pored toga, održane su dve prezentacije iz oblasti međunarodnog krivičnog pravosuđa, koje su za sudije pripremili dva spoljna stručna saradnika.

 

 

Izvor: 
Specijalizovana veća