Dana 3.septembra 2020, sekretar Specijalizovanih veća Kosova (u daljem tekstu: SVK) dr Fidelma Donlon, u konsultaciji sa predsednicom SVK, usvojila je Pravilnik o pravnoj pomoći Specijalizovanih veća Kosova (u daljem tekstu: pravilnik). Odredbe ovog pravilnika objedinjuju najbolja iskustva iz prakse dodeljivanja pravne pomoći, čime se garantuje poštovanje principâ pravičnog suđenja zacrtanih u Ustavu Kosova i Zakonu o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu i ujedno obezbeđuje pravilno raspolaganje sredstvima programa pravne pomoći.

Osumnjičenim ili optuženim licima u nadležnosti SVK koja pokažu da nemaju sredstava da plate troškove odbrane i da ne dobijaju pravnu pomoć iz drugih izvora biće dodeljena pravna pomoć u punom ili delimičnom iznosu kako bi mogli da plate troškove advokata po svom izboru koji je kvalifikovan da bude uvršćen u imenik branilaca odnosno zastupnika SVK. Pravna pomoć pokriva naknadu branioca odnosno zastupnika, kao i saradnika iz njihovih timova, i isplaćuje se direktno braniocu, odnosno zastupniku.

Predsednica Ekaterina Trendafilova pozdravila je usvajanje pravilnika napominjući da on „odražava suštinske principe izložene u našem Zakonu i univerzalne kriterijume krivičnog pravosuđa, obezbeđivanjem prava optuženog na pravično suđenje, što podrazumeva i pravo na delotvornog branioca“.

Naknadu za pravnu pomoć izračunava sekretar, u konsultaciji sa relevantnim panelom i braniocem, uzimajući u obzir stepen složenosti predmeta i usluge branioca u svakoj od faza postupka – u fazi pre podizanja optužnice, u fazi prethodnog postupka, prvostepenog postupka i žalbenog postupka – drugostepenog i trećestepenog. Pored toga, do određenog iznosa se mogu nadoknaditi i troškovi koji nastanu u toku istrage ili troškovi prevodilačkih usluga.

U Pravilniku je na transparentan način izložen postupak za podnošenje zahteva za pravnu pomoć i navedeni su dokumenti koje treba dostaviti Službi odbrane. Konkretnije, uz zahtev za pravnu pomoć, potrebno je dostaviti izjavu o imovinskom stanju. Služba odbrane vrši detaljnu procenu imovinskog stanja podnosioca kako bi odlučila da li će se pravna pomoć odobriti u celini ili delimično. Ukoliko podnosilac zahteva ne sarađuje ili dostavi lažne podatke, zahtev za pravnu pomoć biće odbijen. Ako se podnosilac ne slaže sa odlukom sekretara, ima pravo na žalbu sudskom panelu.

Pravilnikom su predviđeni maksimalni iznosi honorara i drugih legitimnih troškova koji mogu biti isplaćeni po dostavljanju računa. U Pravilniku je izložen i postupak na osnovu koga Služba odbrane vrši nadzor i prati trošenje naknade za pravnu pomoć.

“Pravilnik o pravnoj pomoći je kamen temeljac programa pravne pomoći koji je od suštinskog značaja za prava optuženih lica i lica sa proceduralnim statusom žrtve-učesnika u postupku. Njime se obezbeđuje da oni koji pokažu da nisu u mogućnosti da u celosti ili delimičnu plate troškove svoje odbrane mogu da dobiju naknadu za pravnu pomoć i da zastupnici žrtava mogu da obavljaju svoju dužnost“, rekla je sekretar dr Fidelma Donlon. „Naročito je važno istaći da se, u cilju pravilnog raspolaganja novcem iz budžeta SVK predviđenim za pravnu pomoć, pravilnikom obezbeđuje transparentan sistem za obračunavanje honorara za pravnu pomoć i isplatu drugih odobrenih troškova po dostavljanju računa“.

Detaljnije informacije o sistemu pravne pomoći možete naći ovde :

 

Veb stranica

Pravilnik o pravnoj pomoći

 

 

Izvor: 
Specijalizovana veća