Predsednica Specijalizovanih veća Kosova, sudija Ekaterina Trendafilova, danas je donela upravnu odluku na osnovu koje će se konkretan postupak Specijalizovanog veća Ustavnog suda voditi u Holandiji (državi domaćinu). U skladu sa Zakonom, Specijalizovana veća Kosova imaju sedište i na Kosovu i u državi domaćinu.

Predsedavajući sudija Specijalizovanog veća Ustavnog suda, sudija En Pauer-Ford, je 30. marta 2017. zatražila prebacivanje mesta zasedanja Specijalizovanog veća Ustavnog suda u državu domaćina na osnovu člana 3(8) Zakona. U skladu sa članom 3(8)(d) Zakona, predsednica Trendafilova je danas donela upravnu odluku kojom se menja mesto zasedanja Specijalizovanog veća Ustavnog suda u postupku ocene ustavnosti Pravilnika o postupku i dokazima. Ovom odlukom predsednica obezbeđuje preduzimanje svih potrebnih mera kako bi se tekući postupak pred Specijalizovanim većem Ustavnog suda odvijao efikasno i nesmetano.

Izvor: 
Specijalizovana veća