Sudije Specijalizovanih veća Kosova danas su održale svoju osmu plenarnu sednicu. Na današnjoj sednici sudije su usvojile izmene i dopune Kodeksa sudijske etike za sudije uvrštene u listu međunarodnih sudija Specijalizovanih veća Kosova. Kodeks sudijske etike sudije su prvobitno usvojile na svojoj prvoj plenarnoj sednici koja je održana u martu 2017.

Zahvaljujući usvojenim izmenama i dopunama Kodeks je usaglašen sa Politikom Specijalizovanih veća za borbu protiv uznemiravanja na radnom mestu, usvojenom u decembru 2022. Unoseći ove izmene i dopune u Kodeks sudijske etike koji već zabranjuje svaku vrstu diskriminacije, uznemiravanje, uključujući i seksualno uznemiravanje i zloupotrebu položaja, sudije su pokazale svoju nameru da se dodatno učvrsti njihovo zalaganje za odgovornost na radnom mestu, kao i da se potvrdi njihova spremnost da se pridržavaju obavezujućih načela koja važe za sve kategorije zaposlenih u Specijalizovanim većima. Izmene i dopune člana 5(3) Kodeksa sudijske etike stupaju na snagu danas.

Pored toga, na plenarnoj sednici predsednica Specijalizovanih veća je sudije upoznala  sa tekućim institucionalnim pitanjima, a sekretar je za sudije pripremila nekoliko prezentacija.

Izvor: 
Specijalizovana veća