Subscribe to Live update from the Court
E.g., 24/04/2024
E.g., 24/04/2024
E martë 23 Prill, 2024 09:45

Gjykimi Thaçi dhe të tjerët: dëshmitari Qeriqi vazhdon dëshminë

Këtë mëngjes, Prokuroria vazhdon me marrjen në pyetje të dëshmitarit të saj të 55-të, Ramiz Qeriqi.

E hënë 22 Prill, 2024 16:45

Gjykimi Thaçi dhe të tjerët: dëshmon dëshmitari i 55-të i Prokurorisë

Dëshmitari i ri i Prokurorisë është Ramiz Qeriqi. Sipas përmbledhjes së lexuar nga ZPS-ja në gjykatë, gjatë periudhës përkatëse ky dëshmitar ka shërbyer si komandant batalioni në Brigadën 121 të UÇK-së në zonën e Pashtrikut.

E hënë 22 Prill, 2024 09:45

Gjykimi Thaçi dhe të tjerët: dëshmitari i 54-të i ZPS-së rinis dëshminë

Këtë mëngjes, dëshmitari i mbrojtur W04739 vazhdon dëshminë e datës 4 prill. Dëshmia po mbahet tërësisht në seancë të mbyllur.

E enjte 18 Prill, 2024 14:30

Informimi javor për median më 18 prill: transkripti

Transkripti i informimit të sotëm javor të DHSK-së për median ndodhet këtu.


Michael Doyle, zëdhënës i DHSK-së

Arkivi i të gjitha informimeve të mëparshme është i disponueshëm në këtë faqe ndërsa video incizimet mund të gjenden në kanalin tonë në Youtube

E enjte 18 Prill, 2024 14:15

Çështja Januzi dhe të tjerët: zgjatet afati për parashtrimet lidhur me ndihmën juridike (Bahtijari)

Më 15 prill 2024, Gjykatësi i Procedurës Paraprake Giju miratoi kërkesën e Mbrojtjes së Bahtijarit dhe e udhëzoi të përfundojnë dhe dorëzojnë dokumentet e kërkuara lidhur me kërkesën për ndihmë juridike nga DHSK-ja deri më 19 prill. Zgjatja e afatit u miratua nga gjykatësi Giju pasi u vërtetua se ka arsye të vlefshme.

Shihni këtu njoftimin tonë të mëparshëm lidhur me të njëjtën temë.

E enjte 18 Prill, 2024 14:00

Hidhet poshtë apeli i Haxhi Shalës kundër vazhdimit të paraburgimit

Më 12 prill, Paneli i Gjykatës së Apelit hodhi poshtë apelin e Haxhi Shalës kundër vendimit të Gjykatësit të Procedurës Paraprake që urdhëronte vazhdimin e paraburgimit të tij. Më shumë hollësi në vendimin (versioni i redaktuar publik) e Panelit të Gjykatës së Apelit.

E mërkurë 17 Prill, 2024 17:00

Informimi javor për median më 18 prill

Informimi javor i radhës për median do të mbahet të enjten, më 18 prill në orën 14:30. Gjatë këtij informimi, zëdhënësit e DHSK-së do të japin një informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit lidhur me procedurat gjyqësore dhe veprimtaritë e tjera publike të gjykatës. Gazetarët do të kenë mundësinë të bëjnë pyetje. Për të marrë pjesë, për çdo informim javor nevojitet regjistrimi paraprak. Ju lutemi dërgoni një mesazh elektronik me emrin dhe mbiemrin tuaj si dhe emërtimin e medias në [email protected]. Afati i fundit për regjistrimin paraprak është çdo të enjte deri në ora 12:00. Detajet e platformës Zoom do të ju dërgohen pas regjistrimit paraprak. Regjistrimet e informacioneve të ofruara gjatë informimeve javore do të vihen në dispozicion në kanalin Youtube të DHSK-së.

E mërkurë 17 Prill, 2024 15:45

Gjykimi i P. Shalës: përfunduan deklaratat përmbyllëse/Aktgjykimi me vonë

Pas pushimit të drekës, Trupi Gjykues nuk pati pyetje, kështu që gjykimi vazhdoi me argumentet e palëve në lidhje me zhdëmtimet. Pas kësaj, i akuzuari dha deklaratën e tij dhe në këtë mënyrë përfunduan deklaratat përmbyllëse, duke shënuar fundin e gjykimit. Ju lutemi mbani parasysh se deklarata e të akuzuarit ishte e redaktuar në masë të madhe, sipas urdhrit të Trupit Gjykues.

Trupi Gjykues do ta shpallë Aktgjykimin më vonë.

Ju lutem mbani parasysh se seancat e 18 dhe 19 prillit janë anuluar.

E mërkurë 17 Prill, 2024 13:15

Gjykimi i P. Shalës: orari i modifikuar i Gjykatës për seancën e sotme (17/04/2024)

Pas përfundimit të përgjigjeve dhe komenteve nga palët, seanca e sotme është mbyllur për pushimin e drekës deri në orën 14:00 (ose deri në orën 14:45 në internet). Pas kësaj, seanca pritet të rifillojë me pyetjet nga Trupit Gjykues dhe parashtrimet në lidhje me zhdëmtimet.

E mërkurë 17 Prill, 2024 11:30

Gjykimi i P. Shalës: Mbrojtja përfundoi paraqitjen e deklaratës përmbyllëse, kërkon verdikt pafajësie për klientin e saj

Në përfundim të deklaratës përmbyllëse sot, Mbrojtja e Pjetër Shalës i kërkoi Trupit Gjykues ta shpallë të pafajshëm të akuzuarin. Seanca do të vazhdojë me përgjigjet e ZPS-së dhe të Mbrojtësit të Viktimave, në qoftë se kanë.