Subscribe to Live update from the Court
E.g., 06/07/2022
E.g., 06/07/2022
E mërkurë 6 Korrik , 2022 12:00

Informimi javor i DHSK-së për median më 7 korrik

Të enjten, më 7 korrik në orën 14:30, do të mbahet informimi javor i radhës i DHSK-së për median. Gjatë këtij informimi, zëdhënësit e DHSK-së do të japin një informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit lidhur me procedurat gjyqësore dhe veprimtaritë e tjera publike të gjykatës. Gazetarët do të kenë mundësinë të bëjnë pyetje. Për të marrë pjesë, për çdo informim javor nevojitet regjistrimi paraprak. Ju lutemi dërgoni një mesazh elektronik me emrin dhe mbiemrin tuaj si dhe emërtimin e medias në [email protected]. Afati i fundit për regjistrimin paraprak është çdo të enjte deri në ora 12:00. Detajet e platformës Zoom do të ju dërgohen pas regjistrimit paraprak. Regjistrimet e informacioneve të ofruara gjatë informimeve javore do të vihen në dispozicion në kanalin Youtube të DHSK-së. 

E hënë 4 Korrik , 2022 15:30

Gucati: Vizitë nën mbikqyrje në Kosovë

Për arsye humanitare bindëse, paneli i Apelit ka udhëzuar Zyrën Administrative që të menaxhojë një vizitë nën mbikqyrje të z. Gucati në Kosovë, më 3 korrik 2022, për të takuar familjen e ngushtë. Z. Gucati ishte në paraburgim të Dhomave të Specializuara të Kosovës (DHSK). EULEX dhe Policia e Kosovës e kanë mbështetur DHSK-në. Z. Gucati u kthye në Hagë më 3 korrik në mbrëmje dhe ka mbërritur në objektin e paraburgimit të DHSK-së.  Vendimin e panelit të Gjykatës së Apelit mund ta gjeni këtu.

E hënë 4 Korrik , 2022 11:30

Gucati dhe Haradinaj, apeluesit duhet të ridorëzojnë njoftimet e tyre për apel

Më 1 korrik, paneli i Gjykatës së Apelit, ndër të tjera për shkak të mospërmbushjes së kritereve të Udhëzuesit përkatës të Punës, anuloi tërësisht njoftimin e apelit të Haradinajt dhe e urdhëroi atë ta ridorëzojë njoftimin brenda një jave nga data e marrjes së këtij vendimi. Lidhur me njoftimin e apelit të Gucatit, paneli anuloi vetëm pikën 18 dhe e urdhëroi atë të ridorëzojë njoftimin e tij të apelit brenda të njëjtit afat, në rast se ai dëshiron ta paraqesë përmbajtjen e asaj pike. Së fundi, paneli rikujtoi se dosjet e apelit duhet të dorëzohen brenda 19 gushtit 2022. Për më shumë detaje shihni vendimin.

E premte 1 Korrik , 2022 16:30

Konferenca e radhës për ecurinë e çështjes në çështjen Thaçi dhe të tjerët më 13 korrik

Siç është njoftuar në kalendarin tonë të Gjykatës, konferenca e radhës për ecurinë e çështjes në çështjen kundër Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit do të mbahet më 13 korrik në orën 13:30. Më shumë hollësi mund të lexoni në urdhrin për caktimin e datës.

E mërkurë 29 Qershor, 2022 15:45

Informimi javor i DHSK-së për median më 30 qershor

Të enjten, më 30 qershor në orën 14:30, do të mbahet informimi javor i radhës i DHSK-së për median. Gjatë këtij informimi, zëdhënësit e DHSK-së do të japin një informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit lidhur me procedurat gjyqësore dhe veprimtaritë e tjera publike të gjykatës. Gazetarët do të kenë mundësinë të bëjnë pyetje. Për të marrë pjesë, për çdo informim javor nevojitet regjistrimi paraprak. Ju lutemi dërgoni një mesazh elektronik me emrin dhe mbiemrin tuaj si dhe emërtimin e medias në [email protected]. Afati i fundit për regjistrimin paraprak është çdo të enjte deri në ora 12:00. Detajet e platformës Zoom do të ju dërgohen pas regjistrimit paraprak. Regjistrimet e informacioneve të ofruara gjatë informimeve javore do të vihen në dispozicion në kanalin Youtube të DHSK-së. 

E mërkurë 22 Qershor, 2022 17:00

Konferenca para apelit në çështjen Gucati & Haradinaj më 5 korrik

Më 22 qershor, Kryegjykatësja në panelin e Gjykatës së Apelit, Mishelë Pikar, në pajtim me rregullën 178 të Rregullores, caktoi datën 5 korrik 2022, në orën 14:00 për konferencën para apelit në çështjen Gucati & Haradinaj. Informacion më të hollësishëm mund të gjeni në urdhrin për caktimin e datës.

E mërkurë 22 Qershor, 2022 16:30

Mustafa: përfundimi i paraqitjes së provave/deklaratat përmbyllëse në shtator

Më 20 qershor 2022, Trupi Gjykues I i dha fund paraqitjes së provave në çështjen Mustafa, i urdhëroi palët të dorëzojnë dosjet e tyre gjyqësore përfundimtare deri më 21 korrik dhe caktoi periudhën nga 13 deri më 15 shtator (dhe 16 shtatorin si ditë rezervë) për dhënien e deklaratave përmbyllëse. Këtu është teksti i plotë i urdhrit.

E mërkurë 22 Qershor, 2022 16:00

Gucati dhe Haradinaj: Dorëzohen njoftimet për apel/Caktohet Paneli i Gjykatës së Apelit

Pas paraqitjes nga Gucati dhe Haradinaj të njoftimeve për apel kundër aktgjykimit të shqiptuar më 18 maj 2022, Kryetarja e DHSK-së Trendafilova, në pajtim me rregullën 172 të Rregullores, caktoi Panelin e Gjykatës së Apelit të përbërë nga gjykatësit Mishelë Pikar, Kai Ambos dhe Nina Jorgensen për të shqyrtuar dhe marrë vendim mbi apelet.

E mërkurë 22 Qershor, 2022 15:45

Informimi javor i DHSK-së për median më 23 qershor

Të enjten, më 23 qershor në orën 14:30, do të mbahet informimi javor i radhës i DHSK-së për median. Gjatë këtij informimi, zëdhënësit e DHSK-së do të japin një informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit lidhur me procedurat gjyqësore dhe veprimtaritë e tjera publike të gjykatës. Gazetarët do të kenë mundësinë të bëjnë pyetje. Për të marrë pjesë, për çdo informim javor nevojitet regjistrimi paraprak. Ju lutemi dërgoni një mesazh elektronik me emrin dhe mbiemrin tuaj si dhe emërtimin e medias në [email protected]. Afati i fundit për regjistrimin paraprak është çdo të enjte deri në ora 12:00. Detajet e platformës Zoom do të ju dërgohen pas regjistrimit paraprak. Regjistrimet e informacioneve të ofruara gjatë informimeve javore do të vihen në dispozicion në kanalin Youtube të DHSK-së. 

E mërkurë 15 Qershor, 2022 15:30

Informimi javor i DHSK-së për median më 16 qershor

Të enjten, më 16 qershor në orën 14:30, do të mbahet informimi javor i radhës i DHSK-së për median. Gjatë këtij informimi, zëdhënësit e DHSK-së do të japin një informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit lidhur me procedurat gjyqësore dhe veprimtaritë e tjera publike të gjykatës. Gazetarët do të kenë mundësinë të bëjnë pyetje. Për të marrë pjesë, për çdo informim javor nevojitet regjistrimi paraprak. Ju lutemi dërgoni një mesazh elektronik me emrin dhe mbiemrin tuaj si dhe emërtimin e medias në [email protected]. Afati i fundit për regjistrimin paraprak është çdo të enjte deri në ora 12:00. Detajet e platformës Zoom do të ju dërgohen pas regjistrimit paraprak. Regjistrimet e informacioneve të ofruara gjatë informimeve javore do të vihen në dispozicion në kanalin Youtube të DHSK-së.