Subscribe to Live update from the Court
E.g., 22/07/2024
E.g., 22/07/2024
Petak 19 Jul, 2024 15:45

Predmet „Kiljaj‟: obaveštenje tužilaštva o izmenjenoj optužnici

Vezano za naše prethodno saopštenje u predmetu „Kiljaj ‟ u maju mesecu, tužilaštvo je 18. jula javno obavestilo sutkinju za prethodni postupak da je podnelo izmenjenu optužnicu protiv Isnija Kiljaja. Ovo obaveštenje, koje ne sadrži daljne detalje, dostupno je ovde.

Četvrtak 18 Jul, 2024 14:30

Nedeljni brifing za medije 18. jula: transkript

Transkript današnjeg brifinga za medije se može videti ovde.


Portparol Specijalizovanih veća Angela Grip

ARHIV SA SVIM PRETHODNIM BRIFINZIMA SE MOŽE NAĆI NA OVOJ STRANICI DOK SU VIDEO SNIMCI DOSTUPNI NA NAŠEM YOUTUBE KANALU.

Četvrtak 18 Jul, 2024 11:15

Suđenje Tačiju i drugima završilo za ovu nedelju/nastavak procesa nakon sudske pauze

Nkaon završetka iskaza svedoka Bislima Zirapija, završilo je suđenje Tačiju i drugima za danas i za celu nedelju. Suđenje će se nastaviti nakon letnje sudske pauze 19. avgusta 2024.

Četvrtak 18 Jul, 2024 10:30

Predmet „Januzi i drugi‟: obelodanjeni podnesci u vezi finansiranja odbrane

Vezano za naše prethodno obaveštenje u februaru, obaveštavamo da su određeni podnesci Sekretarijata u vezi sa pitanjem finansiranja odbrane sada dostupni u našoj Javnoj sudskoj dokumentaciji. Ovi dokumenti su prvobitno bili klasifikovani kao poverljivi, ali njihove javne redigovane verzije su sada dostupne i pružaju informacije o prepisci između Sekretarijata Specijalizovanih veća i Ministarstva pravde Kosova, kao i sa timovima odbrane, u vezi sa pomenutim pitanjem.

Četvrtak 18 Jul, 2024 09:45

Suđenje Tačiju i drugima: 12. dan Zirapijevog svedočenja

Nastavljen je iskaz svedoka tužilaštva Bislima Zirapija ovog jutra. Nakon jučerašnjeg ispitivanja od strane panela, odbrana Krasnićija trenutno dodatno unakrsno ispituje ovog svedoka. 

Sreda 17 Jul, 2024 17:30

Nedeljni brifing za medije 18. jula

Naredni nedeljni brifing za medije će se održati u četvrtak, 18. jula, u 14:30. Tokom brifinga, portparoli SVK će informisati o najnovijim aktuelnostima vezanim za sudske predmete kao i o drugim javnim aktivnostima suda. Novinari će biti u prilici da postavljaju pitanja. Za učestvovanje na brifingu potrebno je poslati prijavu. Prijavljivanje se može izvršiti slanjem imejla sa imenom novinara i nazivom medija na [email protected]. Rok za prijave je svakog četvrtka u 12:00 časova. Po dobijanju prijave, dobićete link za učestvovanje preko Zoom-a. Video snimci saopštenja datog tokom brifinga će biti dostupni na našoj Youtube stranici.

Sreda 17 Jul, 2024 13:45

Predmet „P. Šalja‟: dostupan sažetak presude

Obaveštavamo da je sažetak presude, izrečene 16. jula, sada dostupan na sva tri jezika. Ovde je verzija na srpskom. 

Sreda 17 Jul, 2024 10:15

Određen panel Vrhovnog suda da odluči o zahtevu H. Šalje u vezi pritvora

Predsednica Trendafilova odredila je 16. jula 2024. godine panel Vrhovnog suda da odluči o zahtevu za zaštitu zakonitosti, podnetom od strane odbrane Hadžija Šalje 12. jula u vezi njegovog pritvora. Sudije Ekaterina Trendafilova (predsedavajuća), Kristine van den Vajngart i Danijel Fransen odlučiće o ovom zahtevu. Ovde je odluka o određivanju panela. 

Sreda 17 Jul, 2024 09:45

Suđenje Tačiju i drugima: svedok Bislim Zirapi nastavlja iskaz

Jutros je nastavljen iskaz svedoka tužilaštva Bislima Zirapija. Pretresni panel je nastavio sa svojim ispitivanjem ovog svedoka, koje je započelo juče. 

Sreda 17 Jul, 2024 09:00

Video snimak presude u predmetu „P. Šalja‟ dostupan na Youtube

Onaveštavamo da je video snimak presude u predmetu protiv Pjetera Šalje, izrečene 16. jula, sada dostupan na našem Youtube kanalu