Subscribe to Live update from the Court
E.g., 28/03/2023
E.g., 28/03/2023
Ponedeljak 27 Mart, 2023 10:30

Suđenje Šalji: prvi svedok tužilaštva počinje svedočenje

Prvi svedok specijalizovanog tužilaštva na suđenju Šalji je zaštićeni svedok TW4-08.

Četvrtak 23 Mart, 2023 15:15

Predmet Mustafa: Pretresni panel I zakazao izricanje naloga za reparaciju

Pretresni panel I danas je zakazao 6. april kao dan kada će izreći nalog za reparaciju u predmetu protiv Saljiha Mustafe.

Četvrtak 23 Mart, 2023 14:45

Nedeljni brifing za medije 23. marta 2023: transkript

Transkript današnjeg brifinga za medije se može videti ovde.


Portparol Specijalizovanih veća Angela Grip

ARHIV SA SVIM PRETHODNIM BRIFINZIMA SE MOŽE NAĆI NA OVOJ STRANICI DOK SU VIDEO SNIMCI DOSTUPNI NA NAŠEM YOUTUBE KANALU.

Sreda 22 Mart, 2023 15:45

Nedeljni brifing za medije 23. marta

Naredni nedeljni brifing za medije će se održati u četvrtak, 23. marta, u 14:30. Tokom brifinga, portparoli SVK će informisati o najnovijim aktuelnostima vezanim za sudske predmete kao i o drugim javnim aktivnostima suda. Novinari će biti u prilici da postavljaju pitanja. Za učestvovanje na brifingu potrebno je poslati prijavu. Prijavljivanje se može izvršiti slanjem imejla sa imenom novinara i nazivom medija na M[email protected]. Rok za prijave je svakog četvrtka u 12:00 časova. Po dobijanju prijave, dobićete link za učestvovanje preko Zoom-a. Video snimci saopštenja datog tokom brifinga će biti dostupni na našoj Youtube stranici. 

 

Ponedeljak 20 Mart, 2023 13:00

Tači i drugi: Završena statusna konferencija

Statusna konferencija u predmetu protiv Tačija i drugih je okončana danas. Iznošenje uvodnih izlaganja će početi 3. aprila u 9 časova.

Četvrtak 16 Mart, 2023 14:45

Nedeljni brifing za medije 16. marta 2023: transkript

Transkript današnjeg brifinga za medije se može videti ovde.


Portparol Specijalizovanih veća Majkl Dojl

ARHIV SA SVIM PRETHODNIM BRIFINZIMA SE MOŽE NAĆI NA OVOJ STRANICI DOK SU VIDEO SNIMCI DOSTUPNI NA NAŠEM YOUTUBE KANALU.

Četvrtak 16 Mart, 2023 10:30

Sudija pojedinac odobrio posetu pod nadzorom Kosovu za H. Gucatija

Zbog uverljivih humanitarnih razloga, sudija pojedinac je naložio Sekretarijatu da obezbedi posetu Kosovu pod nadzorom za gospodina Hisnija Gucatija kako bi se sastao sa porodicom. Gucati ostaje pritvorenik Specijalizovanih veća. Euleks i kosovska policija pružaju podršku Specijalizovanim većima Kosova.

Sreda 15 Mart, 2023 14:30

Nedeljni brifing za medije 16. marta

Naredni nedeljni brifing za medije će se održati u četvrtak, 16. marta, u 14:30. Tokom brifinga, portparoli SVK će informisati o najnovijim aktuelnostima vezanim za sudske predmete kao i o drugim javnim aktivnostima suda. Novinari će biti u prilici da postavljaju pitanja. Za učestvovanje na brifingu potrebno je poslati prijavu. Prijavljivanje se može izvršiti slanjem imejla sa imenom novinara i nazivom medija na [email protected]. Rok za prijave je svakog četvrtka u 12:00 časova. Po dobijanju prijave, dobićete link za učestvovanje preko Zoom-a. Video snimci saopštenja datog tokom brifinga će biti dostupni na našoj Youtube stranici. 

Utorak 14 Mart, 2023 12:30

Dostavljen pretpretresni podnesak Kadrija Veseljija

U predmetu Tači i drugi, Kadri Veselji je dostavio javnu redigovanu verziju svog pretpretresnog podneska. Podnesak se može videti ovde.

Petak 10 Mart, 2023 16:30

Tači i drugi: 3 nova lica dobila status žrtve

Pretresni panel II je izdao šestu odluku u vezi učešća žrtava u predmetu protiv Tačija i drugih. Tri podnosioca zahteva je dobilo status žrtve koja učestvuje u ovom postupku. Oni će biti uključeni u već postojeću Grupu 1 (u kojoj je od ranije 137 lica) i zastupaće ih isti zastupnik žrtava. Odbačeno je 7 prijava u poslednoj odluci. Time je ukupan broj žrtava koje učestvuju u ovom predmetu porastao na 140. Više detalja ovde.