Subscribe to Live update from the Court
E.g., 06/07/2022
E.g., 06/07/2022
Sreda 6 Jul, 2022 12:00

Nedeljni brifing za medije 7. jula

Naredni nedeljni brifing za medije će se održati u četvrtak, 7. jula, u 14:30. Tokom brifinga, portparoli SVK će informisati o najnovijim aktuelnostima vezanim za sudske predmete kao i o drugim javnim aktivnostima suda. Novinari će biti u prilici da postavljaju pitanja. Za učestvovanje na brifingu potrebno je poslati prijavu. Prijavljivanje se može izvršiti slanjem imejla sa imenom novinara i nazivom medija na [email protected]. Rok za prijave je svakog četvrtka u 12:00 časova. Po dobijanju prijave, dobićete link za učestvovanje preko Zoom-a. Video snimci saopštenja datog tokom brifinga će biti dostupni na našoj Youtube stranici.

Ponedeljak 4 Jul, 2022 15:30

Gucati: poseta pod nadzorom Kosovu

Zbog uverljivih humanitarnih razloga, panel Apelacionog suda je naložio Sekretarijatu da obezbedi posetu Kosovu pod nadzorom za gosp. Hisnija Gucatija kako bi se sastao sa užom porodicom 3.jula 2022. Optuženi je i dalje bio u statusu pritvorenika Specijalizovanih veća Kosova (SVK). EULEKS i kosovska policija su pružili podršku Specijalizovanim većima Kosova. Gosp. Gucati je prebačen nazad u Hag 3. jula i stigao je u pritvorsku jedinicu SVK. Odluka panela Apelacionog suda se nalazi ovde

Ponedeljak 4 Jul, 2022 11:30

Gucati&Haradinaj: ponovno podnošenje najava žalbi

Dana 1. jula, panel Apelacionog suda je, zbog, između ostalog, nepoštivanja uslova iz relevantnog Uputstva za rad, u celini poništio Haradinajevu najavu žalbe na presudu i naložio mu da je ponovo podnese u roku od nedelju dana od datuma prijema ove odluke. Što se tiče Gucatijeve najave žalbe, panel je poništio samo njen 18. osnov i naložio mu da, ukoliko želi da zadrži taj osnov, ponovo podnese najavu žalbe u istom roku. Takođe, panel je podsetio da je rok za podnošenje žalbenih podnesaka 19. avgust 2022. godine. Više detalja u samoj odluci.

Petak 1 Jul, 2022 16:30

Naredna statusna konferencija u predmetu protiv Tačija i drugih 13. jula

Kao što je objavljeno u sudskom kalendaru, naredna statusna konferencija u predmetu protiv Tačija, Veseljija, Seljimija i Krasnićija je zakazana za 13. juli u 13:30 sati. Više detalja u nalogu o rasporedu.

Sreda 29 Jun, 2022 15:45

Nedeljni brifing za medije 30. juna

Naredni nedeljni brifing za medije će se održati u četvrtak, 30. juna, u 14:30. Tokom brifinga, portparoli SVK će informisati o najnovijim aktuelnostima vezanim za sudske predmete kao i o drugim javnim aktivnostima suda. Novinari će biti u prilici da postavljaju pitanja. Za učestvovanje na brifingu potrebno je poslati prijavu. Prijavljivanje se može izvršiti slanjem imejla sa imenom novinara i nazivom medija na [email protected]. Rok za prijave je svakog četvrtka u 12:00 časova. Po dobijanju prijave, dobićete link za učestvovanje preko Zoom-a. Video snimci saopštenja datog tokom brifinga će biti dostupni na našoj Youtube stranici.

Sreda 22 Jun, 2022 17:00

Predžalbena konferencija u predmetu „Gucati&Haradinaj" 5. jula

Dana 22. juna, predsedavajući sudija panela Apelacionog suda Mišel Pikar je, u skladu sa pravilom 178 Pravilnika, zakazala predžalbenu konferenciju u predmetu protiv Gucatija i Haradinaja za 5. juli u 14 časova. Više detalja u nalogu o rasporedu

Sreda 22 Jun, 2022 16:30

Završetak dokaznog postupka u predmetu Mustafa/završna izlaganja u septembru

Dana 20. juna 2022, pretresni panel I je konstatovao završetak dokaznog postupka u predmetu protiv Mustafe, naložio stranama da dostave svoje završne podneske do 21. jula i zakazao održavanje završnih izlaganja od 13. do 15. septembra 2022.godine (dok je 16.septembar zakazan kao rezervni dan). Puna odluka se može videti ovde.  

Sreda 22 Jun, 2022 16:00

Gucati&Haradinaj: najavljene žalbe na presudu/određen panel Apelacionog suda

Nakon što su i Gucati i Haradinaj podneli svoje najave žalbi na prvostepenu presudu, koja je izrečena 18. maja 2022, predsednica SVK Trendafilova je, u skladu sa pravilom 172 Pravilnika, odredila panel Apelacionog suda, sastavljen od sudija Mišel Pikar, Kai Ambosa i Nine Jorgensen da odluče o žalbama.

 

Sreda 22 Jun, 2022 15:45

Nedeljni brifing za medije 23. juna

Naredni nedeljni brifing za medije će se održati u četvrtak, 23. juna, u 14:30. Tokom brifinga, portparoli SVK će informisati o najnovijim aktuelnostima vezanim za sudske predmete kao i o drugim javnim aktivnostima suda. Novinari će biti u prilici da postavljaju pitanja. Za učestvovanje na brifingu potrebno je poslati prijavu. Prijavljivanje se može izvršiti slanjem imejla sa imenom novinara i nazivom medija na [email protected]. Rok za prijave je svakog četvrtka u 12:00 časova. Po dobijanju prijave, dobićete link za učestvovanje preko Zoom-a. Video snimci saopštenja datog tokom brifinga će biti dostupni na našoj Youtube stranici.

Sreda 15 Jun, 2022 15:30

Nedeljni brifing za medije 16. juna

Naredni nedeljni brifing za medije će se održati u četvrtak, 16. juna, u 14:30. Tokom brifinga, portparoli SVK će informisati o najnovijim aktuelnostima vezanim za sudske predmete kao i o drugim javnim aktivnostima suda. Novinari će biti u prilici da postavljaju pitanja. Za učestvovanje na brifingu potrebno je poslati prijavu. Prijavljivanje se može izvršiti slanjem imejla sa imenom novinara i nazivom medija na [email protected](link sends e-mail). Rok za prijave je svakog četvrtka u 12:00 časova. Po dobijanju prijave, dobićete link za učestvovanje preko Zoom-a. Video snimci saopštenja datog tokom brifinga će biti dostupni na našoj Youtube stranici.