Sipas aktakuzës, Pjetër Shala ishte anëtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (‘UÇK’) i stacionuar në Kukës, Shqipëri.

HISTORIKU I AKTAKUZËS

Aktakuza kundër Shalës u konfirmua më 12 qershor 2020 dhe versioni i redaktuar u bë publik më 15 prill 2021. Më 18 tetor 2021, gjykatësi i pocedurës paraprake miratoi pjesërisht mocionet e Mbrojtjes dhe urdhëroi ZPS-në që të ndryshojë aktakuzën në mënyrë që të ofrojë nivelin e kërkuar të konkretitetit dhe të qartësisë lidhur me pjesëmarrjen personale të të akuzuarit në incidente. ZPS-ja e dorëzoi aktakuzën e korrigjuar më 1 nëntor 2021. Kjo ishte aktakuza në fuqi në këtë çështje.


PËRMBLEDHJE E AKUZAVE

Krimet për të cilat akuzohet Shala u kryen përafërsisht midis 17 majit 1999 dhe 5 qershorit 1999, kundër personave që u mbajtën të ndaluar në fabrikën e metalit në Kukës (Shqipëri), që pretendohet se përdorej prej UÇK-së. Sipas aktakuzës, viktimat e këtyre krimeve ishin të gjithë shtetas të RFJ-së dhe persona të cilët nuk merrnin pjesë aktivisht në luftime.

Pjetër Shala akuzohet për:

KRIMET E LUFTËS TË

 • Ndalimit arbitrar (Pika 1)
 • Trajtimit mizor (Pika 2)
 • Torturës (Pika 3)
 • Vrasjes së paligjshme (Pika 4)

LIDHJA ME AKTAKUZËN NË FUQI

 


ZHVILLIMET PROCEDURALE

 • Shala u arrestua më 16 mars 2021 në Belgjikë dhe u transferua në objektin e paraburgimit të Dhomave të Specializuara të Kosovës më 15 prill 2021.

 • Më 19 prill 2021, Shala pati paraqitjen e tij të parë para gjykatësit të procedurës paraprake dhe u vetëdeklarua i pafajshëm për të gjitha pikat e aktakuzës.

 • Më 15 dhjetor 2021, gjykatësi i procedurës paraprake miratoi kërkesën e një individi për t’u pranuar si viktimë pjesëmarrëse në procesin gjyqësor. Më 11 gusht 2022, në vendimin e tij të dytë në lidhje me pjesëmarrjen e viktimave, Gjykatësi i Procedurës Paraprake pranoi një person tjetër si viktimë pjesëmarrëse në procesin gjyqësor në këtë çështje. Gjashtë viktima të tjera u pranuan më 19 shtator 2022. Më 9 shkurt, Trupi Gjykues vendosi që procedurat për dëmshpërblim dhe ato penale do të zhvillohen njëkohësisht në këtë çështje dhe se, në rast të shpalljes fajtor, Trupi Gjykues nuk do t’i referojë viktimat për padi civile në gjykatat e Kosovës, në përputhje me nenin 22(9) të Ligjit dhe rregullës 167 të Rregullores, por do të nxjerrë një Urdhër për Dëmshpërblim, në përputhje me nenet 22(8) dhe 44(6) të Ligjit. Në vendimin e vet, të bërë publik më 6 mars 2023, Trupi Gjykues e zgjati afatin për dorëzimin e kërkesave të viktimave për pjesëmarrje në procedura deri në mbylljen e paraqitjes së provave nga ZPS-ja.

 • Më 28 janar 2022, ZPS-ja e dorëzoi si rreptësisht konfidenciale dhe ex parte dosjen e vet paraprake. Versioni konfidencial i redaktuar i dosjes paraprake të Prokurorisë u dorëzua më 31 janar ndërsa versioni me më pak redaktime (ende konfidencial) u dorëzua më 8 shkurt 2022. Më 14 prill 2023, Zyra e Prokurorit të Specializuar dorëzoi versionin e redaktuar publik të dosjes paraprake të saj. Më 21 prill 2023, u dorëzua versioni i redaktuar publik i dosjes paraprake të Mbrojtjes. 

 • Më 14 prill 2022, Gjykatësi i Procedurës Paraprake, në urdhrin e tij gojor, caktoi 31 gushtin si datë paraprake  për kalimin e dosjes trupit gjykues. Më 20 korrik 2022, Gjykatësi i Procedurës Paraprake caktoi 21 shtatorin 2022 si datë të re paraprake. Më 15 shtator 2022, Gjykatësi i Procedurës Paraprake njoftoi Kryetaren se dosja e çështjes do të jetë gati për t’u kaluar më 21 shtator 2022.

 • Më 21 shtator 2022, Gjykatësi i Procedurës Paraprake ia kaloi dosjen e çështjes Trupit Gjykues I. Konferenca përgatitore për gjykimin u mbajt brenda periudhës 18-20 tetor 2022.

 • Gjykimi filloi më 21 shkurt 2023 me deklaratat hyrëse të Prokurorit të Specializuar, të përfaqësuesit të viktimave dhe të Mbrojtjes. Më 6 korrik 2023, ZPS-ja e mbylli çështjen e vet. 

 • Më 21 gusht 2023, Mbrojtësi i Viktimave paraqiti provat. Konferenca Përgatitore e Mbrojtjes u mbajt më 24 dhe 25 gusht 2023. Më 15 shtator 2023, Trupi Gjykues hodhi poshtë mocionin e Mbrojtjes për rrëzimin e akuzës për vrasje të paligjshme  (pika 4), në bazë të rregullës 130 të Rregullores së Procedurës dhe të Provave të DHSK-së. Paraqitja e provave prej Mbrojtjes nisi më 20 shtator 2023. Më 15 janar 2024, Mbrojtja e Pjetër Shalës njoftoi për mbylljen zyrtare të paraqitjes së provave të saj. 

 • Procedura e paraqitjes së provave në këtë çështje u mbyll më 9 shkurt 2024 dhe argumentet përmbyllëse u bënë nga 15 deri më 17 prill 2024.

Të dhëna/statistika aktuale për fazën e gjykimit*
Përbërja e Trupit Gjykues Gjykatësit Mapi Feld-Folia (kryesuese), Roland Dekers, Zhilber Biti, dhe Vladimir Mikula (rezervë)
Zyra e Prokurorit të Specializuar Filipo De Miniqis, Gaja Pergolo, Eva Vajler
Mbrojtja Zhan-Lui Zhilisen (Mbrojtës), Muhamed Hedi Auini, Leto Kariolu (Bashkëmbrojtës)
Mbrojtësi/Mbrojtësja i/e Viktimave Sajmon Loz (Mbrojtës), Maria Raxhiovska (Bashkëmbrojtëse)
Faza e gjykimit  Mbyllja e paraqitjes së provave (në pritje të vendimit të gjykimit)
Numri i viktimave pjesëmarrëse 8
Numri i ditëve të gjykimit në sallën e gjyqit 43
Numri i dëshmitarëve gjatë gjykimit 10 (ZPS), 2 (Mbrojtësi i Viktimave), 10 (Mbrojtja)
Kohëzgjatja e procedurës paraprake 22 muaj 6 ditë

*Nga 17/04/2024


 

LISTA E TË GJITHA SEANCAVE

Më poshtë mund të gjeni listën e të gjitha seancave në çështjen Shala. Ju lutem vini re se videot dhe transkriptet do t’i shtohen listës pasi që të bëhen të disponueshme. 

Lista e të gjitha seancave publike në çështjen Shala
Data Lloji i seancës Video regjistrimi Transkripti
19/04/2021 Paraqitje e parë Videoja Transkripti
23/04/2021 Konferencë mbi ecurinë e çështjes Videoja Transkripti
21/06/2021 Konferencë mbi ecurinë e çështjes Videoja Transkripti
23/09/2021 Konferencë mbi ecurinë e çështjes Videoja Transkripti
15/11/2021 Konferencë mbi ecurinë e çështjes Videoja Transkripti
14/01/2022 Konferencë mbi ecurinë e çështjes Videoja Transkripti
04/03/2022 Konferencë mbi ecurinë e çështjes Videoja Transkripti
14/04/2022 Konferencë mbi ecurinë e çështjes Videoja Transkripti
18/10/2022 Konferencë përgatitore për gjykimin Videoja Transkripti
19/10/2022 Konferencë përgatitore për gjykimin Videoja Transkripti
21/02/2023 Deklaratat hyrëse Videoja Transkripti
22/02/2023 Deklaratat hyrëse Videoja Transkripti
27/03/2023 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së TW4-08 Videoja Transkripti
28/03/2023 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarëve të ZPS-së TW4-08 dhe TW4-06 Videoja Transkripti
29/03/2023 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarëve të ZPS-së TW4-06 dhe TW4-07 Videoja Transkripti
30/03/2023 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarëve të ZPS-së TW4-07 dhe TW4-09 Videoja Transkripti
01/05/2023 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së TW4-10 Videoja Transkripti
02/05/2023 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarëve të ZPS-së TW4-10 dhe TW4-11 Videoja Transkripti
03/05/2023 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së TW4-11 Videoja Transkripti

04/05/2023

Gjykimi - çështje procedurale  Videoja Transkripti
30/05/2023 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së TW4-01 Videoja Transkripti
31/05/2023 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së TW4-01 Videoja Transkripti
02/06/2023 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së TW4-01 Videoja Transkripti
05/06/2023 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së TW4-01 Videoja Transkripti
06/06/2023 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së TW4-01 Videoja Transkripti
16/06/2023 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së Zbyněk  Dolejši Videoja Transkripti
26/06/2023 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së Marek Gasior Videoja Transkripti
27/06/2023 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së Marek Gasior Videoja Transkripti
03/07/2023 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së Marek Gasior Videoja Transkripti
04/07/2023 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së William Goodwin Videoja Transkript
21/08/2023 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarëve, Karin Dune-Prinsen dhe Çajen Lozano Parra, të thirrur nga mbrojtësi i viktimave Videoja Transkript
24/08/2023 Konferencë përgatitore për Mbrojtjen Videoja Transkript
25/08/2023 Konferencë përgatitore për Mbrojtjen Videoja Transkript
20/09/2023 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes Bardhyl Mahmuti Videoja Transkript
21/09/2023 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes Bardhyl Mahmuti Videoja Transkript
02/10/2023 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes Bedri Dervishaj Videoja Transkript
03/10/2023 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes Naser Koçinaj Videoja Transkript
23/10/2023 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes Mark Shala Videoja Transkript
24/10/2023 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes Mark Shala Videoja Transkript
25/10/2023 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes Mark Shala Videoja Transkript
20/11/2023 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes Zijadin Hoxha Videoja Transkript
21/11/2023 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes Zijadin Hoxha Videoja Transkript
22/11/2023 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarëve të Mbrojtjes Zijadin Hoxha dhe Safete Hadergjonaj Videoja Transkript
23/11/2023 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarëve të Mbrojtjes Safete Hadergjonaj dhe Time Kadrijaj Videoja Transkript
24/11/2023 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes Time Kadrijaj Videoja Transkript
27/11/2023 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes Andre de Villiers Horne Videoja Transkript
28/11/2023 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes W04280 Videoja Transkript
29/11/2023 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes W04280 Videoja Transkript
09/01/2024 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes Safet Gashi Videoja Transkript
10/01/2024 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes Safet Gashi Videoja Transkript
15/04/2024 Deklarata përmbyllëse Videoja Transkript
16/04//2024 Deklarata përmbyllëse Videoja Transkript
17/04/2024 Deklarata përmbyllëse Videoja Transkript

Informacion për lëndën

I akuzuar: 
Pjetër Shala
Numri i çështjes: 
KSC-BC-2020-04
Faza e çështjes: