Pjetr Šalja je bio pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) stacioniran u Kukešu, Albanija.

SAŽETAK OPTUŽBI

Optužnica protiv Šalje je potvrđena 12. juna 2020, a redigovana verzija je objavljena 15. aprila 2021. Krivična dela za koja je optužen Šalja, učinjena su između otprilike 17. maja 1999. i 5. juna 1999. nad licima zatvorenim u Kukešu (Albanija), u fabrici metala koju je navodno koristila OVK. Prema optužnici, sve žrtve tih krivičnih dela bile su građani Savezne Republike Jugoslavije koji nisu aktivno učestvovali u neprijateljstvima.

Optužbe protiv njega glase:

ČETIRI TAČKE OPTUŽNICE ZA RATNE ZLOČINE

  • Proizvoljno lišavanje slobode (tačka 1)
  • Surovo postupanje (tačka 2)
  • Mučenje (tačka 3)
  • Ubistvo (tačka 4)

LINK ZA OPTUŽNICU

 


TOK POSTUPKA

  • Šalja je uhapšen 16. marta u Belgiji i prebačen pritvorski objekat SVK 15. aprila 2021.

  • Šaljino prvo pristupanje sudu održano je 19. aprila 2021. pred sudijom za prethodni postupak Nikolom Gijuom. Izjasnio se da nije kriv po svim tačkama optužnice.


SVA SUDSKA ROČIŠTA

Ispod se nalazi spisak svih ročišta u predmetu protiv Šalje. Molimo da imate u vidu da će se video snimci i transkripti dodavati u tabelu kada budu dostupni. Ponekad će trebati više dana pre nego što video ili transkript sa ordređenih ročišta bude dostupan.

Sva javna ročišta u predmetu protiv Šalje
Datum Vrsta ročišta Video snimak Transkript
19/04/2021 Prvo pristupanje sudu Video Transkript
23/04/2021 Statusna konferencija Video Transkript
21/06/2021 Statusna konferencija Video Transkript
23/09/2021 Statusna konferencija Video Transkript