KSC-BC-2020-05
Aktakuza kundër Salih Mustafës u konfirmua më 12 qershor 2020 dhe versioni i fundit u bë publik më 28 shtator 2020.
KSC-BC-2020-07
Aktakuza kundër dy të akuzuarve u konfirmua më 11 dhjetor 2020 dhe u bë publike më 14 dhjetor 2020.