KSC-BC-2020-04
Pjeter Šalja je, po navodima, bio pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) stacioniran u Kukešu, Albanija. Krivična dela za koja je optužen Šalja, učinjena su između otprilike 17. maja 1999. i 5. juna 1999. nad licima zatvorenim u Kukešu (Albanija), u fabrici metala koju je navodno koristila OVK. Dana 21.septembra 2022, sudija za prethodni postupak je prosledio spis ovog predmeta Pretresnom panelu I. Suđenje je počelo 21. februara 2023, a faza izvođenja dokaza tužilaštva je završila 6. jula 2023. Dana 21. avgusta 2023. zastupnik žrtava je izveo svoje dokaze. Pripremna konferencija odbrane je održana 24. i 25. avgusta 2023. Panel je 15. septembra 2023. godine odbio zahtev odbrane za odbacivanjem optužbe za ubistvo iz optužnice (tačka 4) u skladu sa Pravilom 130 Pravilnika o postupku i dokazima.. Dokazni postupak odbrane ja započeo 20. septembra 2023. Dana 15. januara 2024, odbrana Pjetera Šalje je zvanično obavestila o završetku izvođenja svojih dokaza u ovom predmetu. Dokazni postupak u ovom predmetu je okončan 9. februara 2024.godine, a iznošenje završnih izlaganja je održano od 15. do 17. aprila 2024. Osam žrtava učestvuje u postupku.
KSC-BC-2020-06
Ovaj predmet uključuje četvoricu, po navodima, bivših visokih zvaničnika Oslobodilačke vojske Kosova: Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija. U optužnici se navodi da su krivična dela koja im se stavljaju na teret izvršena u periodu najkasnije od marta 1998. do septembra 1999. na više mesta na Kosovu, kao i u Kukešu i Cahanu, u severnoj Albaniji. Tokom ponovnih pojavljivanja pred sudom 10. maja 2022, sva četvorica optuženih su se izjasnili da nisu krivi po novim optužbama iz izmenjene optužnice. Spis predmeta je prosleđen pretresnom panelu 15. decembra 2022. Konferencija za pripremu suđenja je održana 18. januara, a pripremna konferencija specijalizovanog tužioca 15. februara 2023. Suđenje je počelo 3. aprila 2023. godine uvodnim izlaganjima tužilaštva i zastupnika žrtava, a nakon toga i timova odbrane 4. i 5. aprila 2023. Sto pedeset i dve žrtve učestvuju u postupku.