KSC-BC-2020-05
Optužnica protiv Saljiha Mustafe potvrđena je 12. juna 2020. i konačna verzija je objavljena 28. septembra 2020.
KSC-BC-2020-07
Optužnica protiv Gucatija i Haradinaja potvrđena je 11. decembra 2020, a objavljena 14. decembra 2020.