Dhomat e Specializuara të Kosovës dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar kanë detyrimin të mbrojnë të drejtat themelore të mishëruara në Kapitullin II të Kushtetutës së Kosovës dhe të veprojnë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Veprimtaritë e Avokatit të Popullit përfshijnë kompetencën për të kryer hetime mbi ankesat e pranuara. Më poshtë gjenden raportet e publikuara mbi ankesat e paraqitura, të lëshuara nga Avokati i Popullit:

Raport i Avokatit të Popullit mbi hetimin në lidhje me Kërkesën për Rishikim të Vendimin të Avokatit të Popullit lidhur me Ankesën e Sabit Januzit, Ismet Bahtijarit, Haxhi Shalës dhe Isni Kilajt kundër Dhomave të Specializuara të Kosovës

21/05/2024


Raport i Avokatit të Popullit mbi hetimin në lidhje me ankesën e Sabit Januzit, Ismet Bahtijarit, Haxhi Shalës dhe Isni Kilajt kundër Dhomave të Specializuara të Kosovës

08/05/2024


Raport i Avokatit të Popullit në vijim të hetimit në lidhje me Ankesën e Sefer Goxhulit

28/02/2023


RAPORT I AVOKATIT TË POPULLIT MBI HETIMIN NË LIDHJE ME ANKESËN E HASHIM THAÇIT, KADRI VESELIT, REXHEP SELIMIT DHE JAKUP KRASNIQIT

20/02/2023


Raport i Avokatit të Popullit mbi hetimin në lidhje me ankesën e [REDAKTUAR] kundër Zyrës së Prokurorit të Specializuar të Kosovës

22/09/2022


RAPORT I AVOKATIT TË POPULLIT MBI HETIMIN NË LIDHJE ME ANKESËN E DRITON LAJÇIT

02/08/2021


RAPORT I AVOKATIT TË POPULLIT MBI HETIMIN NË LIDHJE ME ANKESËN E RUDI METAJT KUNDËR ADMINISTRATORES SË DHOMAVE TË SPECIALIZUARA TË KOSOVËS

07/05/2021