Gjykatësi Genël Metro (klikoni për të shkarkuar)

SHTETËSIA: ZvicËr

DATA E EMËRIMIT: 7 SHKURT 2017

Biografia:

Gjykatësi Genël Metro ka shërbyer si këshilltar për shtete, individë dhe OJQ të ndryshme në kuadër të proceseve të Gjykatës Penale Ndërkombëtare dhe në lidhje me hetime e procedime penale të krimeve ndërkombëtare. Gjykatësi Metro ka punuar si avokat mbrojtës dhe konsulent në çështje të njohura për krime lufte dhe terrorizëm në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë, Tribunalin Special për Libanin, Dhomat e Jashtëzakonshme në Gjykatat e Kamboxhias dhe në Gjykatën Penale Ndërkombëtare. Gjykatësi Metro ka qenë kryesues dhe anëtar i Panelit të EULEX-it për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut. Ai është profesor i jashtëm në Qendrën Irlandeze për të Drejtat e Njeriut (Universiteti Kombëtar i Irlandës, Galway) dhe profesor i ftuar në Universitetin e Friburgut (Fribourg) Zvicër. Gjykatësi Metro është i diplomuar si jurist në Universitetin e Lozanës (Lausanne) në Zvicër, është magjistruar në të drejtën ndërkombëtare nga Kolegji Universitar në Londër dhe është doktoruar në Universitetin për Ekonomi dhe Shkenca Politike të Londrës. Ai ka botuar gjerësisht në fushën e të drejtës penale ndërkombëtare.

ÇËshtjet/funksionet NË DHSK:

Anëtar i Trupit Gjykues në çështjet Gucati dhe Haradinaj dhe Thaçi dhe të tjerët;