Sudija Genel Metro (kliknite za download)

NAcionalnost: švajcarska

Datum imenovanja: 7. Februar 2017.

Biografija:

Sudija Genel Metro (Švajcarska) je savetovao države, pojedince i nevladine organizacije u vezi sa procesima pred Međunarodnim krivičnim sudom i istragom i krivičnim gonjenjem osumnjičenih za međunarodne zločine. Sudija Metro je radio kao advokat odbrane i konsultant na poznatim slučajevima ratnih zločina i terorizma na suđenjima u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju, Specijalnom tribunalu za Liban, Vanrednim većima u sudovima Kambodže i Međunarodnom krivičnom sudu. Sudija Metro je bio predsednik i član Komisije EULEX-a za ljudska prava. Vanredni je profesor u Irskom centru za ljudska prava (Nacionalni univerzitet Irske, Gelvej) i gostujući profesor na Univerzitetu u Frajburgu (Švajcarska). Sudija Metro je diplomirao na pravnom fakultetu Univerziteta u Lozani (Švajcarska), stekao titulu magistra iz oblasti međunarodnog prava (Univerzitetski koledž u Londonu) i titulu doktora nauka (Fakultet za ekonomiju i političke nauke u Londonu). Objavio je veliki broj radova u oblasti međunarodnog krivičnog prava.

predmeti/funkcije u specijalizovanim većima kosova:

Član pretresnih panela u predmetima „Gucati&Haradinaj‟ i „Tači i drugi