Sot, Dhoma e Specializuar e Gjykatës Kushtetuese nxori Vendimin mbi Referimin e Rregullores së Procedurës dhe të Provave...

Më 27 mars 2017, Kryetarja e Dhomave të Specializuara i referoi Dhomës së Specializuar të Gjykatës Kushtetuese, Rregulloren e Procedurës dhe të Provave. Ky...

Më 7 shkurt 2017, në bazë të rekomandimeve të Komisionit Përzgjedhës të pavarur, Autoriteti Emërues...

Më 14 dhjetor 2016, Dr. Ekaterina Trendafilova u emërua Kryetare e parë e Dhomave të Specializuara.

Gjatë konferencës së parë për shtyp të Dhomave të Specializuara të Kosovës që u mbajt sot në Hagë...

Faqet