Specijalizovani tužilac Kimberli Vest (Kimberly West) pozdravlja današnju presudu u žalbenom postupku Saljiha Mustafe kojom se potvrđuje prvostepena presuda te preinačuje kazna...

Dana 12. decembra 2023. godine predsednica Specijalizovanih veća Kosova sudija Ekaterina Trendafilova donela je odluku da se kazna izrečena g. Nasimu Haradinaju izmeni i da se g...

Dana 14. decembra 2023. panel Apelacionog suda koji postupa u predmetu Specijalizovani tužilac protiv Saljiha Mustafe a koji čine sudija Mišel Pikar, sudija Kaj Ambos i sudija...

Specijalizovano tužilaštvo je juče, 11. decembra 2023, uhapsilo Hadžija Šalju na Kosovu, shodno nalozima za hapšenje i dovođenje u pritvorski objekat i na osnovu optužnice koju...

Hadži ŠALJA uhapšten je na Kosovu od strane Specijalizovanog tužilaštva na osnovu naloga za hapšenje i transfer koji je izdao sudija za prethodni postupak Specijalizovanih veća...

Specijalizovano tužilaštvo zatražilo je niz mera za ograničenje kontakata i komunikacije trojici optuženih u Pritvorskoj jedinici Specijalizovanih veća – Hašimu Tačiju, Kadriju...

U skladu sa naredbom za hapšenje koju je izdalo, Specijalizovano tužilaštvo uhapsilo je juče na Kosovu Isnija Kiljaja.

Isni Kiljaj je danas doveden u...

Isni KILAJ je uhapšen na Kosovu od strane Specijalizovanog tužilaštva na osnovu naloga za hapšenje koji je izdao Specijalizovani tužilac.

Prebačen je u...

U toku je sprovođenje operacija Specijalizovanog tužilaštva na Kosovu u vezi sa istragom koja se vodi o krivičnim delima protiv pravosuđa. Operacije Specijalizovanog tužilaštva...

Specijalizovani tužilac Kimberli Vest (Kimberly West) potpisala je danas svečanu izjavu da će nezavisno, nepristrasno i savesno izvršavati svoju zvaničnu funkciju.

Pages