Dana 31. maja 2024, Specijalizovano veće Ustavnog sud donelo je odluku po zahtevu Nasima Haradinaja za ocenu ustavnosti u kojem se žali da su tokom krivičnog postupka koji se...

Danas, 15. maja, g. Isni Kiljaj je pušten na slobodu na teritoriju Kosova uz primenu strogih uslova, u skladu sa odlukom sudije pojedinca Specijalizovanih veća Kosova od 3. maja...

Dana 12. decembra 2023. godine predsednica Specijalizovanih veća Kosova sudija Ekaterina Trendafilova donela je odluku da se kazna izrečena g. Nasimu Haradinaju izmeni i da se g...

Dana 14. decembra 2023. panel Apelacionog suda koji postupa u predmetu Specijalizovani tužilac protiv Saljiha Mustafe a koji čine sudija Mišel Pikar, sudija Kaj Ambos i sudija...

Hadži ŠALJA uhapšten je na Kosovu od strane Specijalizovanog tužilaštva na osnovu naloga za hapšenje i transfer koji je izdao sudija za prethodni postupak Specijalizovanih veća...

Specijalizovano tužilaštvo zatražilo je niz mera za ograničenje kontakata i komunikacije trojici optuženih u Pritvorskoj jedinici Specijalizovanih veća – Hašimu Tačiju, Kadriju...

U skladu sa naredbom za hapšenje koju je izdalo, Specijalizovano tužilaštvo uhapsilo je juče na Kosovu Isnija Kiljaja.

Isni Kiljaj je danas doveden u...

Isni KILAJ je uhapšen na Kosovu od strane Specijalizovanog tužilaštva na osnovu naloga za hapšenje koji je izdao Specijalizovani tužilac.

Prebačen je u...

Pages