Tekstin e Shqiptimit mund ta gjeni këtu: "Shqiptim i Vendimit mbi Kërkesën për Masë të Përkohshme"

Videoja e shqiptimit të vendimit është në dispozicion në faqen Youtube të DHSK-së.

Burimi: 
Dhomat e specializuara