Për çdo pyetje e informacion lidhur me median, ju lutemi të kontaktoni Christopher Bennett, Zëdhënësin e ZPS-së, në adresën e emailit: spokespersonSPO@scp-ks.org ose në numrin e telefonit +31 (0)634 101 350.