Prokurori i Specializuar është Xhek Smith (Jack Smith), një prokuror amerikan me përvojë në hetime politike të rangut të lartë dhe hetime penale ndërkombëtare. Ai u emërua më 7 maj 2018, pas largimit të Dejvid Shvendimanit (David Schwendiman), dhe e filloi detyrën më 11 shtator 2018.

Z. Smith më parë ishte zëvendëskryetar dhe shef i seksionit të padive në Korporatën Spitalore të SHBA-së, organizata më e madhe joqeveritare e shërbimit shëndetësor në Shtetet e Bashkuara, post të cilin e mbante që prej shtatorit 2017.

Nga shkurti i vitit 2015 deri në gusht 2017 z. Smith ishte ndihmësprokuror i parë federal dhe ushtrues i detyrës së prokurorit federal për rajonin e mesëm në shtetin Tenësi (Tennessee).

Gjatë periudhës 2010-2015, z. Smith ishte kreu i seksionit për integritet publik në Departamentin e Drejtësisë së SHBA-së, ku ishte i ngarkuar me mbikëqyrjen e procedimit të çështjeve të ndërlikuara të korrupsionit publik në të gjithë Shtetet e Bashkuara.

Nga viti 2008 deri më 2010 z. Smith ishte koordinator i hetimeve në Zyrën e Prokurorit në Gjykatën Penale Ndërkombëtare (GJPN). Në atë funksion ai mbikëqyri hetime delikate të zyrtarëve të qeverive dhe pjesëtarëve të forcave milicore të huaja për krime lufte, krime kundër njerëzimit, dhe gjenocid.

Përpara se të merrte detyrën në GJPN, z. Smith punoi në Zyrën e Prokurorit Federal për Rajonin Lindor të Nju Jorkut, ku gjatë nëntë viteve shërbeu në poste të ndryshme, si kreu i zyrës për paditë penale dhe zëvendësshef i Seksionit Penal.  Si kreu i zyrës për padi penale, z. Smith kishte në vartësi rreth 100 prokurorë penalë në një sërë fushash, ndër të cilat korrupsioni publik, terrorizmi, krimet e dhunshme dhe bandat, mashtrimet financiare dhe krime të natyrës ekonomike.

Përpara marrjes së detyrës së ndihmësprokurorit federal, z. Smith punoi për pesë vjet si  ndihmësprokuror rajoni në Zyrën e Prokurorit të Kontesë së Nju Jorkut, ku shërbeu në seksionet e veprave penale seksuale dhe të dhunës në familje.

Gjatë karrierës së tij z. Smith ka marrë një sërë çmimesh, si Çmimin e Drejtorit të Departamentit të Drejtësisë së SHBA-së; Çmimin e Prokurorit të Përgjithshëm të SHBA-së për Shërbime të Shquara; Çmimin e Shoqatës Federale të Juristëve për prokurorët e rinj federalë; Çmimin Charles Rose të Shoqatës së Rajonit Lindor; Medaljen Henry L. Stimson të nga Shoqata e Juristëve të Kontesë së Nju Jorkut; si dhe bursën pasuniversitare  Wasserstein të Fakultetit Juridik të Universitetit të Harvardit.

Ai është diplomuar në Fakultetin Juridik të Harvardit dhe në Universitetin Shtetëror të Nju Jorkut në Oneonta.

Z. Smith u riemërua Prokuror i Specializuar për një mandat të dytë katërvjeçar më 8 maj 2022.