Subscribe to Live update from the Court
E.g., 29/11/2021
E.g., 29/11/2021
Sreda 17 Novembar, 2021 18:15

Suđenje Mustafi završilo za danas

Suđenje se nastavlja sutra u 09:30.

Sreda 17 Novembar, 2021 15:45

Gucati&Haradinaj: objavljen raspored ročišta u decembru

Kao što je objavljeno u našem sudskom kalendaru, pripremna konferencija odbrane u predmetu protiv Gucatija i Haradinaja je zakazana za 2 i 3. decembar, nakon čega sledi početak procesa iznošenja dokaza odbrane, uslovno zakazan za 6. decembar. 

 

Sreda 17 Novembar, 2021 14:00

Suđenje Mustafi: novi svedok tužilaštva

Svedok W04676 je sedmi svedok tužilaštva, čije svedočenje je upravo započelo na suđenju Mustafi.

 

Sreda 17 Novembar, 2021 13:00

Suđenje Mustafi počinje u 13:00

Suđenje u predmetu protiv Mustafe počinje u 13:00 ( ili u 13:45 preko prenosa onlajn).

Sreda 17 Novembar, 2021 09:30

Današnje suđenje Mustafi će početi kasnije od planiranog

Zbog tehnićkih problema, današnje ročište u predmetu protiv Mustafe će početi kasnije od planiranog. Obavestićemo o novom vremenu početka čim ga saznamo. 

Utorak 16 Novembar, 2021 17:15

Predmet Šalja: podnesena korigovana optužnica

U skladu sa odlukom sudije za prethodni postupak od 18. oktobra 2021, specijalizovano tužilaštvo je danas podnelo javnu redigovanu verziju korigovane optužnice u predmetu protiv Šalje. Nova optužnica se nalazi ovde

Četvrtak 11 Novembar, 2021 16:15

Suđenje Mustafi završilo za ovu nedelju

Suđenje Mustafi je završilo za ovu nedelju, a sutrašnje ročište je otkazano. Suđenje se nastavlja u sredu, 17. novembra, u 09:30.

Četvrtak 11 Novembar, 2021 10:30

Suđenje Mustafi: svedok W04669 nastavlja svedočenje

Šesti svedok tužilaštva W04669 nastavlja svedočenje na suđenju Mustafi. Zastupnik žrtava mu trenutno postavlja pitanja. 

Sreda 10 Novembar, 2021 17:15

Gucati&Haradinaj: Završeno izvođenje dokaza tužilaštva

Danas, 10. novembra, specijalizovano tužilaštvo je završilo fazu izvođenja svojih dokaza u predmetu protiv Gucatija i Haradinaja. Obaveštenje o tome se nalazi ovde.

Sreda 10 Novembar, 2021 13:00

Gucati&Haradinaj: 6. decembar uslovni datum za početak izvođenja dokaza odbrane

Pretresni panel u predmetu Gucati&Haradinaj danas je odredio uslovni datum za početak izvođenja dokaznog postupka odbrane za 6. decembar, čemu će prethoditi pripremna konferencija odbrane 2-3. decembra 2021. Tužilaštvu je naloženo da podnese obaveštenje o formalnom završetku svog izvođenja dokaza do 10. novembra, dok se od obrane očekuje da podnese svoje zahteve za odbacivanje neke ili svih optužbi iz optužnice, u skladu sa pravilom 130, do 17. novembra. Odluka se može videti u javnoj sudskoj dokumentaciji.