Subscribe to Live update from the Court
E.g., 15/06/2024
E.g., 15/06/2024
Sreda 29 Maj, 2024 09:45

Suđenje Tačiju i drugima: nastavljen iskaz svedoka Jana Kikerta

Svedok tužilaštva Jan Kikert je nastavio svoj iskaz ovog jutra. Nakon što su ga juče ispitali drugi timovi odbrane, jutros je odbrana Jakupa Krasnićija započela svoje unakrsno ispitivanje ovog svedoka. 

Utorak 28 Maj, 2024 10:00

Suđenje Tačiju i drugima: svedoči bivši austrijski diplomata

Tužilaštvo je pozvalo svog narednog svedoka ovog jutra, 68. do sada u sudnici. Radi se o Janu Kikertu koji je, prema sažetku pročitanom od strane tužilaštva u sudnici, bio austrijski diplomata u Beogradu tokom relevantnog perioda i imao je kontakte sa liderima OVK kako bi ih uključio u politički proces. Tokom 1999. godine, bio je politički savetnik UNMIK-a. 

Ovaj svedok daje iskaz bez zaštitnih mera.  Obaveštavamo da su mere zaštite lica i glasa bile greškom primenjene na samom početku ovog svedočenja jutros, ali je ovaj problem brzo rešen.

Ponedeljak 27 Maj, 2024 18:30

Suđenje Tačiju i drugima: završeno današnje ročište/redovna sednica sutra (28. maj)

Nakon završetka iskaza svedoka tužilaštva W04305, završeno je ročište ovog popodneva. Suđenje nastavlja sutra ujutro sa iskazom novog svedoka tužilaštva, a sutrašnje ročište će se odvijati po redovnom rasporedu (09:00 - 16:30).

Ponedeljak 27 Maj, 2024 17:30

Suđenje Tačiju i drugima: naredni svedok tužilaštva svedoči video vezom

Tužilaštvo na suđenju Tačiju i drugima je ovog popodneva pozvalo svog narednog svedoka, 67. do sada u sudnici. Ovaj svedok, sa pseudonimon W04305, daje iskaz putem video veze. Prema sažetku pročitanom od strane tužilaštva, ovaj svedok je kosovski Albanac, koga su pripadnici OVK zatočili i zlostavljali tokom proleća i leta 1998. godine.

Satnica zasedanja za ovo svedočenje je ranije izmenjena odlukom panela, koja se može videti ovde

Ponedeljak 27 Maj, 2024 09:15

Suđenje Tačiju i drugima.: raspored za danas (27. maj)/nema jutarnjeg ročišta

Obaveštavamo da će statusna konferencija početi u 14:30 časova i da će trajati do 16 časova. Nakon toga, od 16:30 do 19:30 će biti održano redovno sudsko ročište. To znači da neće biti ročišta ovog jutra.

Statusna konferencija je zakazana na zahtev odbrane Tačija tokom ročišta 23. maja, kada su zatražili od panela diskusiju u vezi poslednjeg obaveštenja tužilaštva po pitanju spiska njihovih svedoka, podnesenog 21. maja.

Petak 24 Maj, 2024 15:30

Završeno suđenje Tačiju i drugima za ovu nedelju

Suđenje u predmetu Tači i drugi je završilo za danas i za celu nedelju. Proces se nastavlja u ponedeljak, 27. maja, u 9 časova.

Petak 24 Maj, 2024 14:45

P. Šalja: odluka u vezi poseta i komunikacije optuženog u pritvoru

U svojoj odluci, obelodanjenoj 23. maja, pretresni panel u predmetu Pjeter Šalja je odbio zahtev optuženog za sudsko preispitivanje poslednje odluke sekretara u vezi sa njegovim posetama i komunikacijom u pritvorskom objektu SVK. Panel je, između ostalog, utvrdio da je odluka sekretara da implementira novi režim u vezi zakazivanja fizičkih i video poseta bila u okviru njenih ovlašćenja, da je bila neophodna i da nije neopravdana. 

Više detalja u samoj odluci.

 

Petak 24 Maj, 2024 10:30

Suđenje Tačiju i drugima: svedok W04230 nastavlja iskaz

Zaštićeni svedok W04230, 66. svedok tužilaštva do sada u sudnici, je jutros nastavio svoj iskaz, koji je započeo juče popodne. 

Četvrtak 23 Maj, 2024 16:30

Suđenje Tačiju i drugima: iskaz novog zaštićenog svedoka

Tužilaštvo je ovog popodneva pozvalo svog narednog svedoka (66. do sada u sudnici). Radi se o još jednom zaštićenom svedoku sa pseudonimom W04230, čiji iskaz se odvija viva voce, što znači da je u pitanju novo usmeno svedočenje u sudnici, bez prethodne pismene izjave svedoka. 

Četvrtak 23 Maj, 2024 14:30

Nedeljni brifing za medije 23. maja: transkript

Transkript današnjeg brifinga za medije se može videti ovde.


Portparol Specijalizovanih veća Angela Grip

ARHIV SA SVIM PRETHODNIM BRIFINZIMA SE MOŽE NAĆI NA OVOJ STRANICI DOK SU VIDEO SNIMCI DOSTUPNI NA NAŠEM YOUTUBE KANALU.